علینقی وزیری موسیقیدان فرهنگ ساز

به مناسبت گرامیداشت صدمین زادروز استاد علینقی وزیری (کلنل)