درباره فعالیت های موسسه آوای شیدا

دو سال پیش؛ تابلویی کهنه آویخته بر در موسسه، تعطیلی آوای شیدا را به رخ می کشید اما حالا در روزهای پیش از برگزاری کنسرت لطفی، دوباره شور و هیاهویی در این موسسه برپا است و آپارتمان شلوغ از آدم هایی است که هر کدام به کاری مشغول هستند.