هزارویک شب

ملاقات ها, جنگ ها و لشکرکشی های اسکندر را در نظر بگیریم اسکندر که ایران را فتح کرد, هند را فتح کرد و همان طور که می دانیم آخر سردر بابل مرد این اولین دیدار بزرگ شرق بود

اولین معنایی که این کلمه برای ما دارد این چنین است و اثر کتاب هزارو یک شب هم همین‌جا است. چیزی به عنوان شرق احساس شده است، چیزی که در اسرائیل حس کردم اما نمی‌دانم که آیا می‌توان پدیده را تعریف کرد یا نه، وانگهی نمی‌دانم لازم است چیزی را که همهٔ ما قلباً حس کرده‌ایم تعریف کنیم. و من می‌دانم که معانی مختلف این کلمه را مدیون کتاب هزار و یک شب هستیم.

اول ابه این کتاب فکر می‌کنیم؛ و پس از آن است که به یاد مارکوپولو می‌افتیم یا افسانه‌های ژان کشیش، آن رودخانه‌های شنی که ماهی طلایی دارند. و در درجهٔ اول به اسلام فکر می‌کنم.

تاریخ این کتاب را ببینم و بعد ترجمه‌های آن را. مأخذ کتاب ناشناخته است. می‌توانستیم به این کلیساهای بزرگی فکر کنیم که به ناحق گوتیک نامیده شده‌اند واثر نسل‌های بشری هستند. ولی در این جا اتفاقی اساسی وجود دارد و آن این است که کارگردان و سازندگان کلیساهای بزرگ کاملاً می‌دانستند چه کار دارند می‌کنند. برعکس هزار و یک شب به طرز اعجاب‌آوری ناگهان ظاهر می‌شود. داستان‌ها اثر هزاران نویسنده هستند که هیچ‌کدام آن‌ها گمان نمی‌کرد که مشغول آفریدن کتاب مشهوری است، یکی از مشهورترین کتاب‌های تمام تاریخ ادبیات، کتابی که، می‌گویند، در غرب بیش‌تر بدان اهمیت می‌دهند تا در شرق.

اکنون مطلب جالبی را ببینیم که بارون هامر پورگشتال برایمان نقل می‌کند، شرق‌شناسی که لین و برتون معروف‌ترین مترجم‌های انگلیسی هزارویک شب، از او با تمجید نام می‌برند. از آدم‌هایی صحبت می‌کند که آن‌ها را Con fabulatores nocturni می‌نامند. مردان شب‌زنده‌داری که قصه می‌گویند. مردانی که حرفهٔ آن‌ها تعریف کردن قصه‌ها است در طول شب. از یک متن قدیمی نقل می‌کند. اولین کسی که نقل این داستان‌ها را شنیده است و مردان شب‌زنده‌دار را گردآورده است که این داستان‌ها را برایش تعریف کنند، تا بی‌خوابی‌اش را از یاد ببرد، اسکندر مقدونی بوده است. این قصه‌ها می‌بایستی افسانه بوده باشند. تصور می‌کنم که جذابیت افسانه‌ها اخلاقیات آن‌ها نیست. چیزی که ازوپ و افسانه پردازان هند را به وجد آورد تصور حیواناتی بود شبیه انسان‌های کوچک با کمدی‌ها و تراژدی‌های‌شان. فکر نیت اخلاقی بعداً اضافه شد: مهم این بود که گرگ با بره و گاو با خر یا شیر با بلبل حرف بزند.

پس ما اسکندر مقدونی را داریم که قصه‌هایی از زبان شب‌زنده‌داران گم‌نام می‌شنود که حرفه‌شان قصه‌گویی است. و این امر قرن‌ها ادامه یافته است لین در کتابش:Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians (آداب و رسوم مصری‌های امروز) تعریف می‌کند که در حدود ۱۸۵۰ قصه‌گوها در قاهره بسیار بوده‌اند. و پنجاه تایی از آن‌ها داستان‌های هزارویک شب را تعریف می‌کردند.

یک رشته داستان داریم. رشتهٔ هند که بنا به گفتهٔ برتون و کانسینوس ـ اسنس، مؤلف یک نسخهٔ قابل ستایش اسپانیایی، هستهٔ مرکزی کتاب را تشکیل می‌دهد. این رشته بعداً به ایران می‌رود. در آن‌جا این داستان‌های را تغییر می‌دهند، غنی‌تر می‌کنند و عربی می‌کنند. آخر سر به مصر می‌رسد. این مسئله در اواخر قرن پانزدهم اتفاق می‌افتد. از این دوره اقتباس دیگری به‌جا می‌ماند که به نظر می‌رسد از اقتباس دیگری ناشی می‌شود که این یکی ایرانی است و نام آن «هزار افسانه» است.

چرا اول هزار و سپس هزار و یک شب؟ فکر می‌کنم که دو دلیل برای آن وجود دارد. دلیل اول خرافاتی است ( در این‌جا خرافات مهم است) که بنا بر آن اعداد زوج بدیمن‌اند. پس به دنبال عدد فرد گشتند و خوش‌بختانه به آن «یک» اضافه کردند. اگر در عدد نهصدونودونه ایستاده بودیم این احساس را داشتیم که یک شب کم داریم؛ برعکس به این صورت فکر می‌کنیم که به ما چیزی بی‌پایان می‌دهند و باز هم یک شب اضافی به آن می‌افزایند. گالان، مستشرق فرانسوی، این متن را خوانده و آن را ترجمه کرده است. ببینیم که هنوز شرق در این متن مبتنی بر چیست و به چه صورتی است. قبل از هر چیز به این دلیل حاضر است که با خواندن آن حس می‌کنیم در کشوری دوردست هستیم.

می‌دانیم که وقایع‌نگاری و تاریخ وجود دارند؛ ولی در وهلهٔ اول این بررسی‌ها غربی هستند. تاریخ ادبیات ایرانی یا تاریخ فلسفهٔ هندی وجود ندارد. حتی تاریخ‌های چینی ادبیات چینی هم وجود ندارد زیرا باین افراد علاقه‌ای به توالی امور ندارند. آن‌ها فکر می‌کنند که ادبیات و شعر فرایندهایی هستند جاودانه. فکر می‌کنم که در اصل حق دارند، فکر می‌کنم که مثلاً اگر این عنوان هزارشب و یک شب ( یا همان‌طور که برتون می‌خواهد Book of the thousand Nights and a Night کتاب هزارویک شب) را امروز صبح ساخته بودیم عنوان فوق‌العاده‌ای بود. اگر امروز آن را می‌یافتیم، با خود می‌گفتیم: چه عنوان زیبایی. زیبا نه تنها به این دلیل قشنگ است (همان طور که Los crepusculos del jardin غروب‌های باغ اثر لوگونس قشنگ است) بلکه به این دلیل که میل خواندن این کتاب را ایجاد می‌کند.

انسان می‌خواهد در هزاریک شب گم شود. می‌دانیم که با وارد شدن در این کتاب سرنوشت حقیر انسانی خود را فراموش می‌کنیم؛ و می‌توانیم به دنیای دیگری راه یابیم. دنیایی که از تعدادی صور مثالی و هم چنین اشخاص ساخته شده است.

آن‌چه در عنوان هزارویک شب خیلی مهم است این است که احساس کتاب بی‌نهایت را به انسان می‌دهد: و این کتاب بالقوه چنین است. عرب‌ها می‌گویند که هیچ‌کس نمی‌تواند هزارویک شب را تا آخر بخواند. نه از این رو که ملال‌آور باشد. حس می‌کنیم که کتاب بی‌پایان است.

من در خانه ترجمهٔ هفده جلدی برتون را دارم. می‌دانم که هرگز همهٔ آن را نخواهم خواند، اما می‌دانم شب‌ها در آن‌جا در انتظار من‌اند. ممکن است که زندگی من با بدبختی توام باشد. ولی هفده جلد را درآن‌جا خواهم داشت، این نوع ابدیت هزارویک شب شرقی را.

ولی چه‌گونه شرق را، نه شرق واقعی را که وجود ندارد، تعریف کنیم؟ می‌خواهم بگویم مفاهیم شرق و غرب کلی کردن است ولی هیچ شخصی خود را شرقی حس نمی‌کند. فکر می‌کنم که یک انسان می‌تواند خود را ایرانی یا هندی یا مالزیایی حس کند ولی نه شرقی. و هیچ‌کس هم خود را امریکای لاتینی حس نمی‌کند: ما خود را آرژانتینی، شیلیایی یا اروگوئه‌ای حس می‌کنیم. اهمیتی ندارد، این مفهوم وجود دارد. برچه پایه‌ای بنا شده است؟ در وهلهٔ اول بر اندیشهٔ دنیایی که از نهایت ساخته شده است که در آن مردم خیلی بدبختند یا خیلی خیلی خوش‌بخت، خیلی ثروت‌مند یا خیلی فقیر دنیای پادشاهان، پادشاهانی که نباید توضیح بدهند چه کار می‌کنند.

پادشاهانی که می‌توانیم بگوییم مانند رب‌النوع‌ها بی‌مسئولیت‌اند. هم چنین اندیشهٔ گنج‌های پنهان هم هست. هرکسی می‌تواند آن‌ها را کشف کند. و اندیشهٔ بسیار مهم جادو. جادو چیست؟ علیتی است متفاوت عبارت از این تصور که خارج از روابط علی که ما می‌شناسیم رابطهٔ دیگری هم وجود دارد. این رابطهٔ دیگر می‌تواند به حوادث اتفاقی وابسته باشد، به یک حلقهٔ انگشتری به یک چراغ. ما به یک حلقه انگشتری یایک چراغ دست می‌یابیم و جنی ظاهر می‌شود. این جن برده‌ای است که درعین حال همه جا حضور دارد. و ما را وادار به عمل می‌کند. این حادثه در هر لحظه ممکن است روی دهد.

داستان صیاد و جن را به یاد بیاوریم. صیاد چهار بچه دارد و فقیر است. هرروز صبح در ساحلی تورش را می‌اندازد. اصطلاح ساحلی اصطلاحی است جادویی که ما را در دنیای جغرافیای نامشخصی قرار می‌دهد. صیاد به کنار دریا نزدیک نمی‌شود. او به ساحلی نزدیک می‌شود و تور خود را می‌اندازد. یک روز صبح تور را می‌اندازد و سه بار می‌کشد خر مرده‌ای در می‌آید، لوازم خانهٔ شکسته در می‌آید و خلاصه چیزهایی بی‌فایده. برای چهارمین بار تور می‌اندازد (هر بار شعری می‌خواند) و تور بسیار سنگین می‌شود صیاد انتظار دارد که صید خوبی نصیبش شده باشد، اما آن چه بیرون می‌آید تنگی مسی است، از مس زرد که با مهر سلیمان مهروموم شده است. در تنگ را باز می‌کند. دود غلیظی از آن بیرون می‌آید با خود می‌گوید که می‌تواند تنگ را به مسگری بفروشد اما دود تا آسمان بالا می‌رود به هم می‌آید و شکل یک جن را به خود می‌گیرد.

این اجنه چه کسانی هستند؟ به آفرینشی قبل از حضرت آدم تعلق دارند. پست تر از انسانند اما می‌توانند غول آسا باشند. به عقیدهٔ مسلمان‌ها در هر مکانی جای دارند. نامرئی و ناملموسند. جن می‌گوید سپاس بر خداوند و پیغمبر او سلیمان. صیاد از اومی‌پرسد که چرا سلیمان که مدت‌ها پیش مرده است سخن می‌گوید اکنون پیغمبر خدا حضرت محمد (ص) است، هم چنین از او می‌پرسد که چرا در تنگ محبوس شده است. جن به او می‌گوید که او یکی از اجنه‌هایی است که بر ضد سلیمان عصیان کرده‌اند و سلیمان او را در تنگ محبوس کرد، سر تنگ را بست و مهر زد و در عمق دریا رها کرد. چهارصد سال گذشت و جن سوگند خورد که همهٔ طلاهای دنیا را به کسی خواهد داد که او را آزاد کند اما هیچ اتفاقی نیافتاد. سوگند خورد که به نجات دهندهٔ خود آواز پرنده‌ها را یاد خواهد داد. قرن‌ها می‌گذرد و وعده‌های او چندین برابر می‌شوند. آخر سر لحظه‌ای می‌رسد که قسم می‌خورد آزاد کنندهٔ خود را بکشد:«اکنون باید به قولم عمل کنم: خودت را برای مردن آماده کن، این نجات دهندهٔ من!» این حالت خشم جن را به طور عجیبی انسانی می‌کند و شاید حتی جذاب. صیاد وحشت کرده است؛ تظاهر می‌کند که این داستان را باور ندارد و می‌گوید:«چیزی که برایم تعریف کردی راست نیست. چطور، تو که سرت به آسمان می‌رسد و پاهایت به زمین توانستی در این ظرف جا بگیری؟» جن جواب می‌دهد:«مرد کم خرد، الآن می‌بینی.» کوچک می‌شود، وارد تنگ می‌شود صیاد فوراً دوباره او را حبس می‌کند و غول را تهدید می‌کند.

داستان ادامه پیدا می‌کند و لحظه‌ای می‌رسد که شخصیت اصلی آن صیاد نیست بلکه یک پادشاه است. بعد شاه جزایر سیاه است آخر سر همه چیز درهم می‌آمیزد. این امر از نوع خاص هزارویک شب است. به آن گوی‌های چینی فکر کنید که گوی‌های دیگری در خود دارند یا به عروسک‌های روسی. چیزی مشابه این در دون کیشوت داریم ولی مانند هزارویک شب به نهایت کشانده نشده است. دیگر این که تمام این‌ها در یک قصهٔ وسیع مرکزی واقع شده‌اند که همه‌مان آن را می‌دانیم: داستان سلطانی که زنش به او خیانت کرده بود و برای مانع شدن از این که دوباره به او خیانت شود تصمیم می‌گیرد هر شب زن دیگری بگیرد و فردا صبح او را به دست جلاد بسپرد تا این که شهرزاد تصمیم می‌گیرد دوستانش را نجات دهد و شاه را با داستان‌هایی که هرشب نیمه‌کاره می‌گذارد و از کشتن خود باز می‌دارد. بر این زوج هزارویک شب می‌گذرد و شهرزاد برای او پسری می‌آورد.

این داستان‌هایی که در داستان‌های دیگر جای دارند بازتاب جالبی تولید می‌کنند مانند لایتناهی که نوعی سرگیجه ایجاد می‌کند. این صناعت توسط نویسندگانی که خیلی بعد از آن آمده‌اند دوباره به کار گرفته شد. آن را در کتاب آلیس لوئیس کارول باز می‌یابیم، یا در رمان دیگرش سیلوی و برونو که در آن مسئلهٔ خواب‌هایی مطرح است که با خواب‌های دیگر در هم می‌روند، منشعب می‌شوند و متعدد می‌شوند.

خورخه لوئیس بورخس

برگردان: کاوه سید حسینی


شما در حال مطالعه صفحه 2 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.