پیامک تبریک روز دندانپزشک روز دندانپزشک مبارک

پیامک تبریک روز دندانپزشک 23 فروردین سال 1360 را به بهانه تصویب طرح تربیت بهداشتکاران دهان ودندان, روز دندانپزشک نامیده اند در ادامه تعدادی متن تبریک برای روز دندانپزشک گردآوری کرده ایم که با هم می خوانیم

پیام تبریک روز دندانپزشکی شماره یک

باسمه تعالی

اهمیت نقش سلامت دهان و دندان در حفظ سلامتی و جلوگیری از بروز بسیاری از بیماریها بر کسی پوشیده نیست.

دندانپزشکان بعنوان یکی از اعضای تیم سلامت؛ با توجه به خدماتی که در راستای درمان بیماری های دهان و دندان، ارتقای سطح سلامت، پیشگیری و آموزش روش های بهداشتی به افراد جامعه ارایه می دهند، نقش بسیار مهم و قابل توجهی در نظام سلامت و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه ایفا می کنند.23 فروردین ماه، روز دندانپزشک را به جامعه دندانپزشکی و همه دانشجویان این رشته تبریک عرض می کنیم.

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره دو

بیست و سوم فروردین می آید و می گذرد و از آنجا که در کمتر تقویمی به نام گذاری آن به نام روز دندانپزشک اشاره شده است، کسی از مناسبت آن خبردار نمی شود. حتی به دلیل مصداق بی مسمای آن بسیاری از دندانپزشکان بی تفاوت از کنارش می گذرند.

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره سه

پس طبیعی است اتفاق خاصی در این روز رخ ندهد. جشن کوچکی توسط سازمان نظام پزشکی یا انجمن دندانپزشکی ایران برگزار شود و چند نفر از مدیران بیانیه بدهند و از افزایش شمار دانشکده های دندانپزشکی و راه اندازی دوباره طرح بهداشتکار دهان دفاع یا انتقاد کنند و لزوم پوشش خدمات دندانپزشکی توسط بیمه ها را مورد تاکید قرار دهند.

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره چهار

تنها اتفاق مفرح این روز رد و بدل شدن انبوهی پیام کوتاه میان تلفن همکاران دندان پزشک است که اگرچه بیشترشان پیام های کلیشه ای و تکراری هستند. اما بهانه ایست برای یادآوری روزی که به نام دندانپزشک نامگذاری شده است. در ادامه گزیده ای از این پیام ها فهرست شده است:

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره پنج

نباشد فوق دندان درد دردی/ ندارد تاب دردش هیچ مردی/ کشم دندان و اندو می کنم من/ بباشم موجب آرامش تن

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره شش

حضورت اشارتی ست پیامبرانه، شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد … روزتان مبارک، دستانتان شفا بخش

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره هفت

هرآنکس که دندان دهد نان دهد و هرانکس که درد دندان درمان کند دوباره نان خوردن دهد. روز دندان پزشک مبارک

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره هشت

هرآنکس که دندان دهد، جان دهد. روزتان مبارک جانانگان

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره نه

میدونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟ لبخندی که بی اراده روی لب های بیمارانت نقش می بندد و تو هستی که آن را خلق کرده ای.

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره ده

در سال جدید وقت شادی شده است/ هنگام نبرد با کسادی شده است/ الواتور و توربین و تری را بردار/ برخیز؛ جهاد اقتصادی شده است

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره یازده

پروردگارا! معماری لبخندهای زیبا آرمانی است که در رسیدنش محتاج یاری توام. روز دندان‍پزشک مبارک

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره دوازده

دستانی که شفا می بخشند مقدس تر از لب هایی هستند که دعا می خوانند. روز دندان ‍پزشک مبارک!

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره سیزده

دندان پزشکی حرفه اولیای خدا و همچنین بهداشت کاران است! دندان پزشک روزت مبارک! (این پیام اشاره ظریفی دارد به مصداق نام گذاری روز دندان پزشک که تاریخ تصویب قانون بهداشتکاران دهان و دندان است)

پیامک تبریک روز دندانپزشک شماره چهارده

ای شما دندانپزشکان روزتان فرخنده باد/ آفتاب پر فروغ علمتان تابنده باد/ تا شعاع مهرتان باشد به دنیا ماندگار/ دولت سلم و صفاتان تا ابد پاینده باد

-You are Implanted in my heart,Impacted in my mind,Cemented on my soul,Adhered to my eyes & I will never ever Extract you.:D “HAPPY DENTISTRY DAY to all my dental! friends

-Dentistry is an art and you are artist. Your heart plays that art and the art is proud of your heart. Happy dentistry day!