کتاب شناسی مولانا

لیست کتاب های منتشر شده در مورد مولانا در پنج سال گذشته داستان هایی از مثنوی, مثنوی زبان معرفت, در کوچه های قونیه, خندمین تر افسانه

لیست کتاب‌های منتشر شده در مورد مولانا در پنج سال گذشته: داستان‌‌هایی از مثنوی، مثنوی زبان معرفت، در کوچه‌های قونیه، خندمین‌تر افسانه.

● اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس

▪ مریم ابوالقاسمی

▪ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳

● داستان‌‌هایی از مثنوی

▪ مهدی افتخار

▪ شیراز: نوید شیراز، ۱۳۸۰

● هرمنوتیک صوفیانه مولوی و تفسیر کلمات قرآنی در آثار مولوی

▪ هادی اکبرزاده و فاطمه مرتضوی

▪ گرگان: عشق دانش، ۱۳۸۳

● مثنوی، زبان معرفت

▪ پیمان آزاد

▪ تهران: البرز، ۱۳۸۱

● در کوچه‌های قونیه

▪ مژگان امیرحسینی

▪ تهران : صنم، ۱۳۸۲

● خندمین‌تر افسانه (جلوه‌های طنز در مثنوی)

▪ اسماعیل امینی

▪ تهران: انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۴

● کشف الابیات مثنوی معنوی مولوی

▪ مهدی ایزدجو

▪ تهران : قطره، ۱۳۸۳

● تفسیر عرفانی مثنوی معنوی؛ زیرنظر و با مقدمهٔ فرشید اقبال

▪ بحرالعلوم، محمد بن محمد

▪ تهران: ایران بان، ۱۳۸۳

● غفلت با فیض‌گیری از اندیشه مولانا جلال‌الدین محمد

▪ حسین بدرالدین

▪ تهران: راه نیکان، ۱۳۸۳

● نگاهی به انسان‌شناسی در مکتب مولانا

▪ محمد برادرثانی

▪ مشهد: چهارم، ۱۳۸۴

● عرفان مولانا در مکتب دابوت

▪ محمد بستان

▪ تهران: زر، ۱۳۸۴

● سودای حقیقت (هستی‌شناسی مولانا در مثنوی معنوی)

▪ مجتبی؛ بشردوست

▪ تهران: جوف، ۱۳۸۱

● در دایره معنا: شرح آیات معنوی در ابیات مثنوی

▪ حسن بلخاری قهی

▪ تهران: حسن افرا، ۱۳۸۰

● مشایخ مثنوی

▪ اسحاق بهرامی

▪ خرم‌ آباد: افلاک، ۱۳۸۴

● دمساز دو صد کیش: در باره مولانا جلال‌الدین

▪ شیرین بیانی

▪ تهران : جامی، ۱۳۸۴

● رهایش تشنگان: گشتی در دیوان مولانا جلال‌الدین

▪ ابوالقاسم پرتو

▪ تهران: کویر، ۱۳۸۱

● ره آورد گشتی در مثنوی و دیوان کبیر مولانا جلال‌الدین

▪ لالنگ

▪ تهران : کویر، ۱۳۸۵

● نیستان الست (عالم ذر در مثنوی معنوی)

▪ نجم‌السادات پزشکی

▪ تهران: زوار، ۱۳۸۳

● در سایه آفتاب: شعر فارسی و ساخت‌شکنی در شعر مولانا

▪ تقی پورنامداریان

▪ تهران: سخن، ۱۳۸۰

● چون کشتی بی‌لنگر (موسیقی در شعر مولانا)

▪ منیژه پلنگ پوش

▪ مشهد: نوش، ۱۳۸۳

● دستور در مثنوی

▪ محسن پویان

▪ قزوین: طه، ۱۳۸۲

● تأویل طبیعت (فرهنگ نمادها و نشانه‌ها در اندیشه مولانا)

▪ علی تاجدینی

▪ تهران: سروش،۱۳۸۲

● تجلی زن در آثار مولوی

▪ زلیخا ثقفی

▪ تهران : ترفند، ۱۳۸۱

● حادثه کربلا در مثنوی؛ گردآوری، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادی

▪ محمد تقی جعفری تبریزی

▪ تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری: یاران علوی، ۱۳۸۳

● مولوی و جهان‌بینی‌‌ها. امام علی(ع) از دیدگاه مولوی

▪ تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ۱۳۸۱

● خدایان اساطیر در محضر مولانا و دفتر یونگ

▪ اکرم جهانگیر تویسرکانی

▪ تهران: سرمدی، ۱۳۸۴

● علم کلام در مثنوی

▪ اکرم حبیب‌نژاد

▪ تهران : گوهرین قلم، ۱۳۸۲

● آخرت در آینهٔ مثنوی معنوی

▪ احمد احمد

▪ قم: مطبوعات دینی، ۱۳۸۲

● مولوی برای کودکان و نوجوانان

▪ مهرداد مهرداد

▪ تهران: همراز، ۱۳۸۳

● مولانا از بلخ تا قونیه

▪ عبدالرفیع حقیقت

▪ تهران: کومش، ۱۳۸۴

● پندارهای یونانی در مثنوی

▪ فاطمه فاطمه

▪ تهران: روزنه، ۱۳۸۴

● ببرسی موانع معرفتی در مثنوی (با نگاهی به اندیشه‌ها و جهان‌بینی مولوی)

▪ محمدعلی خالدیان

▪ گرگان: مختومقلی فراغی، ۱۳۸۳

● تحلیل و تطبیق اندیشه‌های کلامی در مثنوی مولانا

▪ تهران : فاخر، ۱۳۸۲

● قرآن و مثنوی فرهنگواره (تأثیر آیات قرآن در ادبیات مثنوی)

▪ بهاءالدین بهاءالدین

▪ تهران : قطره، ۱۳۸۳

● از بود تا نبود (چند و چون نمادها در مثنوی مولوی)

▪ زهره خسروانی

▪ تهران : نگاه سبز، ۱۳۸۰

● سیب باغ جان: جستاری در ترفندها و تمهیدات هنری غزل مولانا

▪ مریم خلیلی جهانتیغ

▪ تهران: سخن، ۱۳۸۰

● نی‌نامه (در باره مولوی در قونیه)

▪ خلیل‌‌الله خلیلی

▪ تهران: دنیای کتاب، ۱۳۸۳

● ظرف آب زندگی (بررسی ساختار قصه های مثنوی)

▪ عباس خیرآبادی

▪ تهران: کلهر، ۱۳۸۲

● نقش حیوانات در داستان‌های مثنوی معنوی

▪ بهروز خیریه

▪ تهران: فرهنگ مکتوب، ۱۳۸۴

● ابزارآلات موسیقی در مثنوی مولانا

▪ هلن دارایی

▪ کرج: سرافراز، ۱۳۸۴

● سخن قطره از دریا: مجموعه مقالات عرفانی در بارهٔ مثنوی

▪ بتول درزی

▪ کرج: رسپینا، ۱۳۸۳

● سیری در دیوان شمس؛ زیرنظر مهدی ماخوری

▪ علی دشتی

▪ تهران: قلم آشنا، ۱۳۸۲

● تحفه‌های آن جهانی (سیری در آثار و زندگی مولانا جلال الدین رومی)

▪ علی دهباشی

▪ تهران: سخن، ۱۳۸۲

● با یک تپش درنگ صور خیال و تعابیر متناقض نما در شعر مولوی و عطار

▪ محمود دیانتی

▪ تهران : تابان، ۱۳۸۱

● باغ عرفان: حرکت به سوی «او»، سیر و سلوکی بر شناخت عرفان مولانا جلال‌الدین

▪ پوراندخت دیوانیان

▪ تهران: دانش و فن، ۱۳۸۵

● شمس در آینه اشارات و تلمیحات

▪ آسیه رحیمی

▪ تهران: کلبهٔ معرفت، ۱۳۸۳

● عقل از دیدگاه مولانا؛ پیشگفتار حسین نصر

▪ پری ریاحی

▪ تهران: مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۴

● داستان‌ها و پیام‌های مثنوی؛ به اهتمام حبیب‌الله پاک گوهر

▪ حشمت‌الله ریاضی

▪ تهران: حقیقت، ۱۳۸۳

● سیمای تابناک قرآن در زلال مثنوی

▪ حسین ریگی

▪ زاهدان: بام دنیا، ۱۳۸۲

● از شهر محمد تا سرزمین مولانا

▪ مهدی زرقانی

▪ تهران: آنا، ۱۳۸۳

● شرح جامع مثنوی، ۷ ج

▪ کریم زمانی

▪ تهران: اطلاعات، ۱۳۷۸ـ۱۳۸۱

● میناگر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی

▪ تهران : نی، ۱۳۸۱

● اخلاق عملی و تدبیر منزل در مثنوی مولانا

▪ معصومه سالم کار

▪ قزوین: سایه گستر، ۱۳۸۴

● عشق نوازی‌های مولانا

▪ جلال ستاری

▪ تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۴

● رباب رومی: گشتی در رفتار و آثار موسیقایی جمال آفرین جلال‌الدین محمد بلخی؛ ۲ ج

▪ مهدی ستایشگر

▪ تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، ۱۳۸۴

● سی پاره عشق: تفسیر غزل‌های دیوان شمس

▪ مجید مجید

▪ تهران: سمیر، ۱۳۸۴

● دلیل آفتاب: تحلیل شخصیت‌ها (پیامبران، تاریخی و اساطیری) در مثنوی با توجه با مفهوم

▪ معصومه شعبانی

▪ تهران: ۱۳۸۳

● رنگ عشق: شرح و تفسیر سه داستان از مثنوی معنوی

▪ اسماعیل شفق

▪ تهران: خجسته، ۱۳۸۲

● حضرت نوح(ع) در مثنوی

▪ اعظم شفیعی

▪ تهران: شمس الشموس، ۱۳۸۳

● کتاب‌شناسی مولوی

▪ ماندانا صدیق بهزادی

▪ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۰

● کشف المصراع مصراع دوم مثنوی جلال‌ الدین از روی تصحیح نیکلسون

▪ رسول صفایی

▪ اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵

● عجبا نماز مستان: تفسیر عرفانی نماز در آثار مولانا

▪ فتح‌الله عباسی

▪ قم: سلسله، ۱۳۸۱

● شرح اجمالی مثنوی شامل داستان‌ها و خلاصه‌ای از اشعار در رابطه با داستان‌ها و آیات قرآن کریم؛ ۲ ج

▪ اسدالله عبداللهیان

▪ رشت : ۱۳۸۵

● معجزات و کرامات مولانا و شمس تبریزی

▪ ابوالفتح عرب

▪ تهران: نسل نواندیش، ۱۳۸۴

● شرح وصیت نامه مولانا جلال الدین بلخی

▪ تهران: نسل نواندیش، ۱۳۸۱

● عشق، عشق... باز هم عشق (زندگی پرماجرای مولوی)

▪ عباس عطاری کرمانی

▪ تهران : آسیم، ۱۳۸۳

● پیامبر اکرم(ص) در مثنوی معنوی مولوی

▪ قادر فاضلی

▪ تهران: فضیلت علم، ۱۳۸۵

● فرهنگ موضوعی ادب پارسی ویژه کلیات شمس تبریزی

▪ کرج: آرین ویژه، ۱۳۸۴

● اندیشه‌‌های کوانتومی مولانا: پیوند علم و عرفان

▪ محسن فرشاد

▪ تهران: علم، ۱۳۸۴

● ارتباط غیرکلامی در مثنوی معنوی

▪ کیومرث فلاحی

▪ تهران: آوای سرزمین ماهور، ۱۳۸۱

▪ حضرت عشق: سیری در مثنوی و درآمدی بر اندیشه‌های مولانا به ضمیمه مصاحبه با پروفسور آنه ماری شیمل

▪ تهران: آوای سرزمین ماهور، ۱۳۸۳

● ژرفای دریا جست‌وجوی مروارید ناسفته در دریای گفته‌‌های مولانا

▪ منیژه قربانی

▪ تهران : کویر، ۱۳۸۵

● پژوهشی پیرامون مسأله دعا و معرفی دعای مثنوی مولوی

▪ محمد کرمانی

▪ مشهد: شرکت به نشر، ۱۳۸۳

● بانگ آب: دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا

▪ سودابه کریمی

▪ تهران: نشر شور، ۱۳۸۴

● عشق درمانی: روان درمانی عارفانه براساس قصه شاه و کنیزک

▪ عبدالعظیم کریمی

▪ تهران: دانش، ۱۳۸۳

● گوهر گمشده؛ درنگی در دیدگاه های عرفانی مولوی در باره انسان و عشق

▪ ابراهیم کلانتری

▪ قم: ۱۳۸۲

● نقدی بر عشق و جنایت: اولین داستان مثنوی معنوی

▪ جلال لاهیجی و نازنین لاهیجی

▪ تهران: ۱۳۸۴

● داستان‌های مثنوی (شامل ۲۳۵ داستان)

▪ محمد محمدی اشتهاردی

▪ بوشهر: موعود اسلام، ۱۳۸۳

● سیمای انسان در مثنوی مولوی

▪ عباس محمدیان

▪ سبزوار: انتظار، ۱۳۸۴

● مقدمه‌ای بر شناخت مولانا (خودشناسی براساس مثنوی)

▪ محمد امین مروتی

▪ تهران : راه مانا، ۱۳۸۳

● معرفت‌شناسی مثنوی مولوی

▪ جلیل مسعودی‌فر

▪ مشهد: آهنگ قلم، ۱۳۸۲

● فرهنگنامه رمزهای غزلیات شمس: بیان رمزی در غزلیات شمس

▪ رحمان مشتاق مهر

▪ تبریز: ۱۳۸۰

● علل رازپوشی در آثار مولانا و حافظ

▪ یعقوب معصومی اصل

▪ تبریز: ۱۳۸۰

● فهرست الفبایی کلیات شمس

▪ محمدعلی مقدم‌فر

▪ تهران: فکر روز، ۱۳۸۵

● دنیا در مثنوی

▪ احمد منیری

▪ قم: سید جمال‌الدین اسدآبادی، ۱۳۸۲

● جلوه‌های معاد در مثنوی

▪ فرح الله موسوی

▪ تهران: گل آرا، ۱۳۸۱

● رباعیات مولوی

▪ با مقدمه بدیع الزمان فروزانفر

▪ تهران: چاو، ۱۳۸۲

● دوره کامل مثنوی براساس نسخه نیکلسون

▪ با مقدمه عبدالحسین زرین‌کوب

▪ تهران: مجید، ۱۳۸۲

● کلیات دیوان شمس

▪ مقدمه به قلم بدیع الزمان فروزانفر

▪ تهران: آبیار، ۱۳۸۳

● مثنوی براساس صحیح‌ ترین متن نسخه قونیه

▪ مقدمه و شرح محمدرضا برزگر خالقی

▪ تهران: زوار، ۱۳۸۰

● تحلیل چهار موضوع قرآنی در مثنوی؛ مقدمه صدرالدین طاهری

▪ مهدی مهدوی

▪ مازندران: عصر جدید، ۱۳۸۴

● مصحف باطل: تحلیلی از رابطهٔ شمس و مولوی

▪ آروین مهرگان

▪ آبادان: پرسش، ۱۳۸۳

● نماز و عرفان مولانا

▪ رضا میرابوالقاسمی

▪ یزد: ۱۳۸۰

● مولانا در فراق شمس

▪ کریم میرزالو

▪ تهران: ساده، ۱۳۸۲

● شیوه استدلال مولوی در مثنوی (استدلال تمثیلی)

▪ رضا میرصادقی

▪ زنجان: زرنگار، ۱۳۸۰

● کشف الابیات موضوعی مثنوی معنوی براساس نسخه نیکلسون

▪ اشرف میکاییلی

▪ اردبیل: رهرو دانش، ۱۳۸۴

● شمس تبریزی از طلوع تا غروب

▪ بهروز نصیری

▪ خوی: قراقوش، ۱۳۸۲

● شرح مثنوی معنوی

▪ زعفر نصیری

▪ تهران: ترفند، ۱۳۸۴

● آیات، احادیث و لغات مثنوی معنوی

▪ نظام الدین نوری کوتنایی

▪ ساری: زهره، ۱۳۸۱

● زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی

▪ توفیق هـ.سبحانی

▪ تهران : قطره، ۱۳۸۴

● در جزیره مثنوی

▪ غلامرضا یاس پور

▪ تهران: حسینیه ارشاد، ۱۳۸۴

بر اساس گزارش اعظم فتحی