لیست کتاب‌های منتشر شده در مورد مولانا در پنج سال گذشته: داستان‌‌هایی از مثنوی، مثنوی زبان معرفت، در کوچه‌های قونیه، خندمین‌تر افسانه.

● اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس

▪ مریم ابوالقاسمی

▪ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳

● داستان‌‌هایی از مثنوی

▪ مهدی افتخار

▪ شیراز: نوید شیراز، ۱۳۸۰

● هرمنوتیک صوفیانه مولوی و تفسیر کلمات قرآنی در آثار مولوی

▪ هادی اکبرزاده و فاطمه مرتضوی

▪ گرگان: عشق دانش، ۱۳۸۳

● مثنوی، زبان معرفت

▪ پیمان آزاد

▪ تهران: البرز، ۱۳۸۱

● در کوچه‌های قونیه

▪ مژگان امیرحسینی

▪ تهران : صنم، ۱۳۸۲

● خندمین‌تر افسانه (جلوه‌های طنز در مثنوی)

▪ اسماعیل امینی

▪ تهران: انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۴

● کشف الابیات مثنوی معنوی مولوی

▪ مهدی ایزدجو

▪ تهران : قطره، ۱۳۸۳

● تفسیر عرفانی مثنوی معنوی؛ زیرنظر و با مقدمهٔ فرشید اقبال

▪ بحرالعلوم، محمد بن محمد

▪ تهران: ایران بان، ۱۳۸۳

● غفلت با فیض‌گیری از اندیشه مولانا جلال‌الدین محمد

▪ حسین بدرالدین

▪ تهران: راه نیکان، ۱۳۸۳

● نگاهی به انسان‌شناسی در مکتب مولانا

▪ محمد برادرثانی

▪ مشهد: چهارم، ۱۳۸۴

● عرفان مولانا در مکتب دابوت

▪ محمد بستان

▪ تهران: زر، ۱۳۸۴

● سودای حقیقت (هستی‌شناسی مولانا در مثنوی معنوی)

▪ مجتبی؛ بشردوست

▪ تهران: جوف، ۱۳۸۱

● در دایره معنا: شرح آیات معنوی در ابیات مثنوی

▪ حسن بلخاری قهی

▪ تهران: حسن افرا، ۱۳۸۰

● مشایخ مثنوی

▪ اسحاق بهرامی

▪ خرم‌ آباد: افلاک، ۱۳۸۴

● دمساز دو صد کیش: در باره مولانا جلال‌الدین

▪ شیرین بیانی

▪ تهران : جامی، ۱۳۸۴

● رهایش تشنگان: گشتی در دیوان مولانا جلال‌الدین

▪ ابوالقاسم پرتو

▪ تهران: کویر، ۱۳۸۱

● ره آورد گشتی در مثنوی و دیوان کبیر مولانا جلال‌الدین

▪ لالنگ

▪ تهران : کویر، ۱۳۸۵

● نیستان الست (عالم ذر در مثنوی معنوی)

▪ نجم‌السادات پزشکی

▪ تهران: زوار، ۱۳۸۳

● در سایه آفتاب: شعر فارسی و ساخت‌شکنی در شعر مولانا

▪ تقی پورنامداریان

▪ تهران: سخن، ۱۳۸۰

● چون کشتی بی‌لنگر (موسیقی در شعر مولانا)

▪ منیژه پلنگ پوش

▪ مشهد: نوش، ۱۳۸۳

● دستور در مثنوی

▪ محسن پویان

▪ قزوین: طه، ۱۳۸۲

● تأویل طبیعت (فرهنگ نمادها و نشانه‌ها در اندیشه مولانا)

▪ علی تاجدینی

▪ تهران: سروش،۱۳۸۲

● تجلی زن در آثار مولوی

▪ زلیخا ثقفی

▪ تهران : ترفند، ۱۳۸۱

● حادثه کربلا در مثنوی؛ گردآوری، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادی

▪ محمد تقی جعفری تبریزی

▪ تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری: یاران علوی، ۱۳۸۳

● مولوی و جهان‌بینی‌‌ها. امام علی(ع) از دیدگاه مولوی

▪ تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ۱۳۸۱

● خدایان اساطیر در محضر مولانا و دفتر یونگ

▪ اکرم جهانگیر تویسرکانی

▪ تهران: سرمدی، ۱۳۸۴

● علم کلام در مثنوی

▪ اکرم حبیب‌نژاد

▪ تهران : گوهرین قلم، ۱۳۸۲

● آخرت در آینهٔ مثنوی معنوی

▪ احمد احمد

▪ قم: مطبوعات دینی، ۱۳۸۲

● مولوی برای کودکان و نوجوانان

▪ مهرداد مهرداد

▪ تهران: همراز، ۱۳۸۳

● مولانا از بلخ تا قونیه

▪ عبدالرفیع حقیقت

▪ تهران: کومش، ۱۳۸۴

● پندارهای یونانی در مثنوی

▪ فاطمه فاطمه

▪ تهران: روزنه، ۱۳۸۴

● ببرسی موانع معرفتی در مثنوی (با نگاهی به اندیشه‌ها و جهان‌بینی مولوی)

▪ محمدعلی خالدیان

▪ گرگان: مختومقلی فراغی، ۱۳۸۳

● تحلیل و تطبیق اندیشه‌های کلامی در مثنوی مولانا

▪ تهران : فاخر، ۱۳۸۲

● قرآن و مثنوی فرهنگواره (تأثیر آیات قرآن در ادبیات مثنوی)

▪ بهاءالدین بهاءالدین

▪ تهران : قطره، ۱۳۸۳

● از بود تا نبود (چند و چون نمادها در مثنوی مولوی)

▪ زهره خسروانی

▪ تهران : نگاه سبز، ۱۳۸۰

● سیب باغ جان: جستاری در ترفندها و تمهیدات هنری غزل مولانا

▪ مریم خلیلی جهانتیغ

▪ تهران: سخن، ۱۳۸۰

● نی‌نامه (در باره مولوی در قونیه)

▪ خلیل‌‌الله خلیلی

▪ تهران: دنیای کتاب، ۱۳۸۳

● ظرف آب زندگی (بررسی ساختار قصه های مثنوی)

▪ عباس خیرآبادی

▪ تهران: کلهر، ۱۳۸۲

● نقش حیوانات در داستان‌های مثنوی معنوی

▪ بهروز خیریه

▪ تهران: فرهنگ مکتوب، ۱۳۸۴

● ابزارآلات موسیقی در مثنوی مولانا

▪ هلن دارایی

▪ کرج: سرافراز، ۱۳۸۴

● سخن قطره از دریا: مجموعه مقالات عرفانی در بارهٔ مثنوی

▪ بتول درزی

▪ کرج: رسپینا، ۱۳۸۳

● سیری در دیوان شمس؛ زیرنظر مهدی ماخوری

▪ علی دشتی

▪ تهران: قلم آشنا، ۱۳۸۲

● تحفه‌های آن جهانی (سیری در آثار و زندگی مولانا جلال الدین رومی)

▪ علی دهباشی

▪ تهران: سخن، ۱۳۸۲

● با یک تپش درنگ صور خیال و تعابیر متناقض نما در شعر مولوی و عطار

▪ محمود دیانتی

▪ تهران : تابان، ۱۳۸۱

● باغ عرفان: حرکت به سوی «او»، سیر و سلوکی بر شناخت عرفان مولانا جلال‌الدین

▪ پوراندخت دیوانیان

▪ تهران: دانش و فن، ۱۳۸۵

● شمس در آینه اشارات و تلمیحات

▪ آسیه رحیمی

▪ تهران: کلبهٔ معرفت، ۱۳۸۳

● عقل از دیدگاه مولانا؛ پیشگفتار حسین نصر

▪ پری ریاحی

▪ تهران: مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۴

● داستان‌ها و پیام‌های مثنوی؛ به اهتمام حبیب‌الله پاک گوهر

▪ حشمت‌الله ریاضی

▪ تهران: حقیقت، ۱۳۸۳

● سیمای تابناک قرآن در زلال مثنوی

▪ حسین ریگی

▪ زاهدان: بام دنیا، ۱۳۸۲

● از شهر محمد تا سرزمین مولانا

▪ مهدی زرقانی

▪ تهران: آنا، ۱۳۸۳

● شرح جامع مثنوی، ۷ ج

▪ کریم زمانی

▪ تهران: اطلاعات، ۱۳۷۸ـ۱۳۸۱

● میناگر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی

▪ تهران : نی، ۱۳۸۱

● اخلاق عملی و تدبیر منزل در مثنوی مولانا

▪ معصومه سالم کار

▪ قزوین: سایه گستر، ۱۳۸۴

● عشق نوازی‌های مولانا

▪ جلال ستاری

▪ تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۴

● رباب رومی: گشتی در رفتار و آثار موسیقایی جمال آفرین جلال‌الدین محمد بلخی؛ ۲ ج

▪ مهدی ستایشگر

▪ تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، ۱۳۸۴

● سی پاره عشق: تفسیر غزل‌های دیوان شمس

▪ مجید مجید

▪ تهران: سمیر، ۱۳۸۴

● دلیل آفتاب: تحلیل شخصیت‌ها (پیامبران، تاریخی و اساطیری) در مثنوی با توجه با مفهوم

▪ معصومه شعبانی

▪ تهران: ۱۳۸۳

● رنگ عشق: شرح و تفسیر سه داستان از مثنوی معنوی

▪ اسماعیل شفق

▪ تهران: خجسته، ۱۳۸۲

● حضرت نوح(ع) در مثنوی

▪ اعظم شفیعی

▪ تهران: شمس الشموس، ۱۳۸۳

● کتاب‌شناسی مولوی

▪ ماندانا صدیق بهزادی

▪ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۰

● کشف المصراع مصراع دوم مثنوی جلال‌ الدین از روی تصحیح نیکلسون

▪ رسول صفایی

▪ اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵

● عجبا نماز مستان: تفسیر عرفانی نماز در آثار مولانا

▪ فتح‌الله عباسی

▪ قم: سلسله، ۱۳۸۱

● شرح اجمالی مثنوی شامل داستان‌ها و خلاصه‌ای از اشعار در رابطه با داستان‌ها و آیات قرآن کریم؛ ۲ ج

▪ اسدالله عبداللهیان

▪ رشت : ۱۳۸۵

● معجزات و کرامات مولانا و شمس تبریزی

▪ ابوالفتح عرب

▪ تهران: نسل نواندیش، ۱۳۸۴

● شرح وصیت نامه مولانا جلال الدین بلخی

▪ تهران: نسل نواندیش، ۱۳۸۱

● عشق، عشق... باز هم عشق (زندگی پرماجرای مولوی)

▪ عباس عطاری کرمانی

▪ تهران : آسیم، ۱۳۸۳

● پیامبر اکرم(ص) در مثنوی معنوی مولوی

▪ قادر فاضلی

▪ تهران: فضیلت علم، ۱۳۸۵

● فرهنگ موضوعی ادب پارسی ویژه کلیات شمس تبریزی

▪ کرج: آرین ویژه، ۱۳۸۴

● اندیشه‌‌های کوانتومی مولانا: پیوند علم و عرفان

▪ محسن فرشاد

▪ تهران: علم، ۱۳۸۴

● ارتباط غیرکلامی در مثنوی معنوی

▪ کیومرث فلاحی

▪ تهران: آوای سرزمین ماهور، ۱۳۸۱

▪ حضرت عشق: سیری در مثنوی و درآمدی بر اندیشه‌های مولانا به ضمیمه مصاحبه با پروفسور آنه ماری شیمل

▪ تهران: آوای سرزمین ماهور، ۱۳۸۳

● ژرفای دریا جست‌وجوی مروارید ناسفته در دریای گفته‌‌های مولانا

▪ منیژه قربانی

▪ تهران : کویر، ۱۳۸۵

● پژوهشی پیرامون مسأله دعا و معرفی دعای مثنوی مولوی

▪ محمد کرمانی

▪ مشهد: شرکت به نشر، ۱۳۸۳

● بانگ آب: دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا

▪ سودابه کریمی

▪ تهران: نشر شور، ۱۳۸۴

● عشق درمانی: روان درمانی عارفانه براساس قصه شاه و کنیزک

▪ عبدالعظیم کریمی

▪ تهران: دانش، ۱۳۸۳

● گوهر گمشده؛ درنگی در دیدگاه های عرفانی مولوی در باره انسان و عشق

▪ ابراهیم کلانتری

▪ قم: ۱۳۸۲

● نقدی بر عشق و جنایت: اولین داستان مثنوی معنوی

▪ جلال لاهیجی و نازنین لاهیجی

▪ تهران: ۱۳۸۴

● داستان‌های مثنوی (شامل ۲۳۵ داستان)

▪ محمد محمدی اشتهاردی

▪ بوشهر: موعود اسلام، ۱۳۸۳

● سیمای انسان در مثنوی مولوی

▪ عباس محمدیان

▪ سبزوار: انتظار، ۱۳۸۴

● مقدمه‌ای بر شناخت مولانا (خودشناسی براساس مثنوی)

▪ محمد امین مروتی

▪ تهران : راه مانا، ۱۳۸۳

● معرفت‌شناسی مثنوی مولوی

▪ جلیل مسعودی‌فر

▪ مشهد: آهنگ قلم، ۱۳۸۲

● فرهنگنامه رمزهای غزلیات شمس: بیان رمزی در غزلیات شمس

▪ رحمان مشتاق مهر

▪ تبریز: ۱۳۸۰

● علل رازپوشی در آثار مولانا و حافظ

▪ یعقوب معصومی اصل

▪ تبریز: ۱۳۸۰

● فهرست الفبایی کلیات شمس

▪ محمدعلی مقدم‌فر

▪ تهران: فکر روز، ۱۳۸۵

● دنیا در مثنوی

▪ احمد منیری

▪ قم: سید جمال‌الدین اسدآبادی، ۱۳۸۲

● جلوه‌های معاد در مثنوی

▪ فرح الله موسوی

▪ تهران: گل آرا، ۱۳۸۱

● رباعیات مولوی

▪ با مقدمه بدیع الزمان فروزانفر

▪ تهران: چاو، ۱۳۸۲

● دوره کامل مثنوی براساس نسخه نیکلسون

▪ با مقدمه عبدالحسین زرین‌کوب

▪ تهران: مجید، ۱۳۸۲

● کلیات دیوان شمس

▪ مقدمه به قلم بدیع الزمان فروزانفر

▪ تهران: آبیار، ۱۳۸۳

● مثنوی براساس صحیح‌ ترین متن نسخه قونیه

▪ مقدمه و شرح محمدرضا برزگر خالقی

▪ تهران: زوار، ۱۳۸۰

● تحلیل چهار موضوع قرآنی در مثنوی؛ مقدمه صدرالدین طاهری

▪ مهدی مهدوی

▪ مازندران: عصر جدید، ۱۳۸۴

● مصحف باطل: تحلیلی از رابطهٔ شمس و مولوی

▪ آروین مهرگان

▪ آبادان: پرسش، ۱۳۸۳

● نماز و عرفان مولانا

▪ رضا میرابوالقاسمی

▪ یزد: ۱۳۸۰

● مولانا در فراق شمس

▪ کریم میرزالو

▪ تهران: ساده، ۱۳۸۲

● شیوه استدلال مولوی در مثنوی (استدلال تمثیلی)

▪ رضا میرصادقی

▪ زنجان: زرنگار، ۱۳۸۰

● کشف الابیات موضوعی مثنوی معنوی براساس نسخه نیکلسون

▪ اشرف میکاییلی

▪ اردبیل: رهرو دانش، ۱۳۸۴

● شمس تبریزی از طلوع تا غروب

▪ بهروز نصیری

▪ خوی: قراقوش، ۱۳۸۲

● شرح مثنوی معنوی

▪ زعفر نصیری

▪ تهران: ترفند، ۱۳۸۴

● آیات، احادیث و لغات مثنوی معنوی

▪ نظام الدین نوری کوتنایی

▪ ساری: زهره، ۱۳۸۱

● زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی

▪ توفیق هـ.سبحانی

▪ تهران : قطره، ۱۳۸۴

● در جزیره مثنوی

▪ غلامرضا یاس پور

▪ تهران: حسینیه ارشاد، ۱۳۸۴

بر اساس گزارش اعظم فتحی