قفسه‌های خالی کتابخانه‌ها

”در اطراف منزل ما، هیچ کتابخانه‌ٔ عمومی وجود ندارد که بتوانیم از کتاب‌های آن استفاده کنیم“، ”رفت و آمد به کتابخانه‌های عمومی در این ترافیک و آلودگی هوا، به قدری سخت است که آدم را از کتاب‌ خواندن منصرف می‌کند.“ از قدیم گفته‌اند، هر مشکلی چاره‌ای دارد.