حقوق مالکیت ادبی تصویب قانون کپی رایت امنیت ایجاد می کند

وزیر ارشاد در هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی, هنری و حقوق مرتبط ضمن بیان اهمیت دیپلماسی فرهنگی, گفت تصویب قانون کپی رایت برای اصحاب فرهنگ و هنر, امنیت ایجاد می کند سیدرضا صالحی امیری, وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی, هنری و حقوق مرتبط با تأکید بر این مطلب اظهار کرد عمدتا موضوع فرهنگ عامیانه با فرهنگ عمومی کاملا متفاوت است فرهنگ عمومی مجموعه ای از آداب و رسوم و سنت ها محسوب می شود که در بطن جامعه جاری و ساری است و جامعه نسبت به آنها واکنش مثبت دارد

وی ادامه داد: همچنین فرهنگ عمومی دارای ریشه های فرهنگی است و با خلقیات جامعه ایران انطباق پذیر است. اما فرهنگ عامیانه مجموعه رفتارها و سلوکی محسوب می شود که فاقد ریشه های فرهنگی و هنری هستند و در جامعه جاری و ساری نیستند و با خلقیات جامعه ایران اسلامی انطباق پذیر نیستند.

وی با بیان اینکه در یک فضای جغرافیایی به سر می بریم که محیط آن فرهنگی است، افزود: متأسفانه بیش از یکصد سال پیش با کشف نفت نقابی به چهره فرهنگ انداخته شد و فرهنگ ایرانیان آن گونه که باید و شاید شناخته نشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: اگر بتوانیم داشته های فرهنگی خود را احصا کنیم و به لحاظ حقوقی تثبیت کنیم و سپس بتوانیم در عرصه ملی و منطقه ای عرضه کنیم، اتفاقات جدیدی شکل خواهد گرفت. متأسفانه در این عرصه خوب کار نشده است. صالحی امیری گفت: امروز گردش مالی صنعت فرهنگ هزارو ٢٠٠ میلیارد دلار است و فقط چین دراین خصوص با ١٢٠ میلیارد دلار فعالیت می کند و کره با ٤٢ میلیارد دلار دراین زمینه پیشتاز است. وی با بیان اینکه ما سبک های زیاد فرهنگی داریم که ریشه در فرهنگ عمومی دارند، ادامه داد: در فرهنگ ما عناصر بسیار زیاد هویتی وجود دارد که قابل تبدیل به صنایع فرهنگی هستند و همچنین قابل صادرکردن به نقاط مختلف دنیا هستند. برای مثال سبک تعزیه و شیوه برگزاری آن در نقاط مختلف به خوبی فرهنگ عاشورا را نمایان می کند. صالحی امیری بیان کرد: هدف ما در عرصه فرهنگ عمومی که اکنون مسئولیت آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، حفظ و گسترش فرهنگ عمومی مردم ایران است. ما باید در عرصه فرهنگ ظرفیت ها را شناسایی کنیم و فرایند حقوقی آنها را انجام دهیم. او ادامه داد: امروز کپی رایت بحث مهمی است و ما انتظار داریم که مجلس هرچه زودتر آن را به تصویب برساند. ما اکنون در نشر، ترجمه آثار، در فروش و صادرات آثار مشکل داریم و باید آن را به همت مجلس حل کنیم. مطمئن باشید بعد از تصویب قانون کپی رایت دچار تحول و جهشی در صادرات کالاهای فرهنگی خواهیم شد. او با بیان اینکه در ایران ظرفیت صنعت فرهنگ می تواند در یک برنامه بلندمدت جایگزین صنعت نفت شود، بیان کرد: تصویب قانون کپی رایت برای اصحاب فرهنگ و هنر امنیت ایجاد می کند.

وزیر ارشاد عنوان کرد: امروز با موضوع جعل و قاچاق در حوزه های مختلف ازجمله کتاب مواجه هستیم. کتاب ها که ترجمه می شوند باید به عرصه جهانی راه یابند. باید از مؤلفان و مترجمان حمایت شود اما متأسفانه امروز دراین زمینه مشکل داریم. صالحی امیری با اشاره به اهمیت حوزه دیپلماسی فرهنگی گفت: زبان امروز ما با دنیا زبان مذاکره و گفت وگو است. عناصری مانند رسانه، تکنولوژی و صنایع خلاق فرهنگ به عنوان قدرت نرم مطرح هستند. امروزه تولید، انتشار و توزیع کالاهای فرهنگی نقش مهمی در انتشار فرهنگ ایرانی- اسلامی دارند. او ادامه داد: دیپلماسی فرهنگی یعنی ایجاد یک ساز و کار جدید با دنیا از طریق فرهنگ؛ یعنی تعامل فرهنگی میان ملت ها. دیپلماسی فرهنگی پایدار، بلندمدت و منطبق بر ارزش ها است؛ بنابراین یکی از دلایلی که ما بر دیپلماسی فرهنگی تأکید داریم این است که با زبان فرهنگ با دنیا سخن بگوییم. باور کنید اگر دنیا به جای زبان هسته ای با زبان فرهنگی با ما سخن بگوید همه دنیا سر تعظیم به ما فرود می آورند و هیچ کس در دنیا در حوزه فرهنگی نمی تواند با ایران رقابت کند.

هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط صبح روز گذشته در مرکز همایش های کتابخانه ملی آغاز به کار کرد و تا ساعت ١٧ ادامه داشت.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد