گلیم

واژه گلیم بطور ساده یک فرش با بافت صاف یا یک نوع قالی بدون کرک یا خواب گره خورده است نام این فرش در زبانهای مختلف بانواع گوناگون بسیاری استعمال می شود گلیم در افغانستان کیلیم, دراوکراین پلاس , د رقفقاز لیاط ,در سوریه ولبنان چیلیم نامیده می شود بعلاوه

● رنگ

رنگ دارای جاذبه فراوانی است وبرحسب ماهیتش ،‌بیش از هر چیز نگاه را به خود جلب می‌ککند. انواع رنگ وترکیبهای گوناگون آن از مهمترین عناصر زیبایی کیفیت گلیم به شمار می‌رود وبه گیرایی طرح ها نیز می‌افزاید. رنگ ،‌از رنگ مایه‌های گوناگونی تهیه می‌شود. اما جذابترین رنگ ها ازعناصر طبیعی بدست می‌آید.

نتیجه سعی در تهیه رنگ ازمواد طبیعی هرگز قابل پیش بینی نیست ،‌زیرا اختلاط اجزاء ‌رنگ براساس سلیقه شخصی از عوامل ناپایداری همچون : نوع خاک، آ ب وهوا مواد رنگی وترکیب کننده ها متاثر است . به دلیل این گونه ابهامات ، ساختن رنگ همواره با نوعی باورهای خرافی همراه بوده است. در گلیم بافی استفاده از رنگهای هماهنگ اهمیت بسزایی دارد و بافنده‌های عشایری وروستایی از استعداد فوق العاده‌ای در ترکیب رنگ ها برخوردارند.

در خور توجه است که گاه بافنده به سلیقه خود رنگی غیر عادی ویا غیر منتظره در گلیم می‌گنجاند وتضاد مطلوبی ایجاد می‌کندهر چند چنین انتخابی ممکن است تاثیر نامطلوبی نیز بر بیننده بگذارد.

سلیقه ملت های مختلف در انتخاب رنگ ،‌گوناگون است . رنگ هایی که بافنده های عشایری وروستایی می‌پسندند تفاوت فاحشی با رنگ های دلخواه غربی دارد.

یقیناً‌ رنگ های خیره کننده مورد پسند بافنده‌ها ‌درکوهها ودشت‌های پرنور وصعب به گونه‌آی دیگر تفسیر می‌شود. بافنده‌های عشایری به علت نداشتن تماس با خارج از محیط خود از درخشندگی طبیعت پیرامونشان الهام می گیرند. غربی ها رنگ های قرمز را به عنوان رنگ های متداول در قالی های شرقی می‌شناسند. اما به دلیل آنکه رنگ قرمز را نمی‌پسندند ،‌از فراوانی آن نیز حیرت می‌کنند. احتمالاً از آنجا که قالی نوعی عایق است ،‌رنگ‌های گرم مانند قرمز ،‌نارنجی، زرد وقهوه‌ای را در آن بکار می‌برند؛ اما بدیهی است که اننتخاب رنگ‌ها براساس مواد رنگی موجود وسپس سلیقه بافنده‌ها انجام می‌شود. هزینه تهیه رنگ نیز نقش عمده‌ای در این امر دارد وبه دست آوردن رنگ های تند از مواد طبیعی ،‌گران تر ودشوارتر است.

امروزه رنگ‌های مختلف شیمیایی در رنگرزی الیافی که مورد استفاده گلیم بافی است به کار برده می‌شود. هم اکنون رنگ‌هایی که بوسیله رنگرزی گیاهی وطبیعی به سختی می‌ شدآنها را تهیه نمود به وفور در بازار یافت می‌شوند وحتی به دور افتاده ترین بافندگان قبایل چادر نشین هم رسیده است. ناگفته نماند که رنگ‌های شیمیایی عرصه را برای تولید بیشتر وآسانتر باز کردند ولی به نوبه خود ضررهای جبران ناپذیری برپیکر این صنعت وهنر فرود آوردند که با گذشت سالیان دراز وپی بردن به این نکته هنوز شاهد اثرات آن هستیم.

رنگهای طبیعی مورد استفاده در گلیم از گیاهان مختلف یچون روناس ،‌پوست انار ،‌نیل ،‌گردو. پسته ،‌سماق وهمچنین از حشره قرمز دانه تهیه می‌شوند. تنوع رنگی در دست بافتها وگلیم‌های ایرانی بسیار زیاد است وتقریباً اکثر رنگ‌های موجود در آنها به کار می‌رود.

● مناطق گلیم بافی در ایران

در ایران تنوع قبایل وعشایر مختلف باعث شده تا دست بافتهای متفاوت با ویژگی‌های خاص هر منطقه بوجود آید. در اکثر مناطق ایران چون سنندج،‌بیجار، شاهسون،‌ورامین،‌شیراز،‌خراسان وایلها وعشایر مختلف گلیم بافته می‌شود که مشخصات مخصوص به خود را دارند. حال به شرح مختصری در این زمینه می‌پردازیم.

▪ سنه (سنندج)

که اکنون به سنندج شهرت دارد ومرکز کردستان است نام خود را به دسته‌ای از گلیمهای ظریف بافت قرون هجده ونوزده واوائل قرن بیستم داده است. طرح‌های گل وبوته‌ای زیبا از قلابدوزی‌ها وزری‌های دوره صفوی الهام گرفته وغالباً در کارگاهها بخاطر تقاضای عالی پسند اهالی شهرها تولید شده است.

گلیمهای سنه در اندازه‌ی کوچک بوده وبا بافت چاکدار وروش غیر معمولی با تارهای پنبه‌ای وپودهای پشمی بافته شده‌اند.

واغلب با بکار بردن نخ ابریشمی وفلزی بر زیبایی آنها افزوده شده است. نقشها اغلب شامل گل وبته ومو رونده زنبورعسل است ودر ترنج میانی داری یک نقش جدولی یا مشبک است که در داخل هر یک ازآنها دسته گلهای کوچکی معروف به طرح هراتی قرار دارد.

ایران به خاطر گلیمهای سجاده‌ای معروف نیست. در این مورد سنندج مستثنی است. گلیمهای سجاده‌ای که در سنندج بافته می‌شود محراب پیازی شکل آنها ممتاز است. پیرامون زمینه‌ی گلیمهای سنندج را یک رشته حاشیه بزرگ وکوچک مرکب از برگ گل وساقه ونقشهای گل وبوته‌ای فرا گرفته است. رنگها بیشتر آبی وقرمز وسفید است.

▪ بیجار

گلیمهای بیجار در روستاها وچادرهای عشایری کردستان بافته شده غالباً‌تقلید ساده‌ای از کارهای سنندج است. بافت آنها از پنبه وپشم خشن ورنگهای روشن است ودر زمینه آنها تصاویر حیوانات وانسان اغلب با وضع جالبی مصور گشته است.

▪ شاهسون

ایل شاهسون اتحادیه‌ای از مهمترین طوایف ترک زبان است که در شمال غربی ایران در مرز قفقاز وجود دارد. بعضی از گروههای عشایری نیمه چادر نشین بوده از دشتهای مغان در تابستان به طرف مراتع کوهستانی غرب اردبیل نقل مکان می‌کنند.

واژه شاهسون که به معنی دوستدار شاه است ارتباط آنها را به صورت سپاهیان مزدور نسبت به فرمانروایان صفوی نشان می‌دهد. این طوایف ترک زبان (احتمالاً‌)‌از اعقاب ترکان سلجوقی آسیای مرکزی می‌باشند. اعضای این اتحادیه شامل ترکان قفقازی نیز می‌باشند که در اواخر قرن نوزدهم از دست روسها به طرف جنوب فرار کردند. شاهسونها به خاطر گلیمهای رسمی جل اسب که به طرز سوماک بافته شده وبا تصاویر اسب وآهو وپرندگان زینت یافته شهرت دارند.

گلیمهای این ناحیه از نظر نقش واندازه به محصولات قفقاز جنوبی شباهت داشته فقط مواد خام بکار رفته وبعضی جزییات نقش با آنها فرق دارند. گلیمهای شاهسونی با پشم خشک وخشن بافته شده که درست طرف مقابل گلیمهای قفقازی است که با نخهای پشمی نرم وظریف بافته شده‌اند. در گلیمهای شاهسون نفوذ ایران جسته گریخته در تصاویر پرندگان استیلزه (قراردادی)‌وگلها وپیکر انسانی در زمینه گلیم به چشم می‌خورد.

▪ زرند

گلیمهایی که در روستاهای ساوه و زرند وقزوین در ایران مرکزی بافته می شود،‌کلاً گلیم زرندی نامیده می‌شوند. این نوع گلیمها غالباً کار عناصر ترک زبان شاهسون است که تعداد زیادی از آنها در این منطقه مقیم گردیده‌اند.

گلیمهای زرند دراز وبازیک وبادوام اند که با تار پنبه‌ای ویک نوع پود پشمی سنگین بافته شده‌اند. متداولترین شیوه که در گلیم زرندی بکار رفته ،‌بافت چاک دار کوچک وپود غیر معمولی است. طرحهای قراردادی وگل وگیاهی با مو خزنده وبرگ شبدر در داخل و حاشیه‌های بیرونی بکار رفته است. گاهی هم نقش‌های گل وگیاهی به صورت طرح مشبک لوزی ویا دو یا سه ترنج در می‌آید.

▪ ورامین وگرمسار

گلیمهای بافت این ناحیه، درحدود ۳۵ میلی جنوب شرقی تهران داری ریشه‌های گوناگونی است زیرا شهرهای گرمسار و ورامین در دوطرف جاده شرقی وغربی تجاری و مهاجرتی ایران مرکزی واقع شده‌اند. اقوام عرب وکرد وشاهسون ولر وقشقایی وطوایف بسیاری دیگر در اینجا با یکدیگر آمیخته واستقرار یافته ویک ناحیه مهم بافت گلیم را بوجود آورده‌اند.

گلیمهای ورامین وگرمسار سنگین ودارای بافت فشرده وبزرگ اندازه هستند وبا پشم تیره محلی ونسبتاً‌ خشن بافته شده‌اند. حاشیه‌ها مشخص است وتشکیل برجستگیهای مرکب از تارهای تیره رنگ را در اطراف گلیم می‌دهد.

شیوه بافت شامل بافت چاکدار ظریف وخطوط طرح پودنما بانقشهای (S) مانند می‌باشد. ترکیبات نقشها مشتمل است بر نوارهای موتیفی به صورت افقی یا مورب یا زمینه‌ای مرکب ازنقشهای درهم پیچیده‌ای که به یکدیگر به طرز خیره کننده‌ نزدیک می شوند. گلیمهای گرمسار وورامین دارای رنگهای درخشان قرمز وآبی وسبز وزرد غیر معمولی بر روی یک زمینه تیره رنگ است.

▪ قشقائی

عشایر قشقایی فارس در جنوب ایران یه خاطر بافت گلیمهای سنتی خوب معروف اند. اصل این طایفه را می‌توان تا قرن شانزدهم میلادی دنبال کرد که در آن هنگام بخشی از اردوهای ترک زبانی بودند که شمال کشور را مورد هجوم قرار دادند . در نتیجه بعضی از طرح‌های گلیمی قشقایی را می‌توان مستقیماً به گلیمهای قفقاز مربوط دانست.

عشایر قشقایی وقتی که به سبب کوچ سالانه آنها از نواحی قشلاقی کنار خلیج فارس تا مناطق ییلاقی آنها در کوههای زاگرس مشهور بودند ،‌از سال ۱۹۲۵ به بعد بواسطه سیاستهای بازدارنده دولت متحمل صدماتی شدند. در نتیجه غالب فرشهای قشقایی پیش از رژیم پهلوی بافته شده است. این نوع گلیمهای قدیمی‌تر قشقایی بویژه مهیج وبرای زندگی رضایت بخش می‌باشند.

چون گلیمهای قشقایی هنگام کوچ یا در محل اطراق آنها بافته می‌شوندغالباً از نظر طرح ورنگ در آنها تنوعی بارز دیده می‌شود. در هر زمان مقدار کمی از نخ رنگ شده را می‌توان با خود حمل کرد وبرای هر گلیم مقدار کمی از پشم در طول کوچ کردن رنگ می‌شود و همین امر سبب گوناگونی رنگها می‌شود. کارگاههای زمینی را که گلیم روی آنها بافته می‌شود هنگام حرکت جمع کرده وباز در محل اطراق بعدی دوباره آن را باز کرده به بافتن ادامه می‌دهند از این زو طرحها هم متنوع می‌گردند.

▪ شیراز

شیراز از مراکز اصلی بافت گلیمهای جدید در ایران است. با وجود آنکه هنوز هم تعداد قابل توجهی گلیم به صورت سنتی در روستاها ومناطق گوناگون بافته می‌شود ولی فقط تعداد کمی از آنها دارای کیفیت خوبی است. در حال حاضر نیز بعضی از چادر نشینان ونیمه چادر نشینان ،‌گلیمهای مرغوبی برای استفاده‌ی شخصی می‌بافند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد بافندگان امروزی علاقه‌ای به صرف وقت وحتی پول برای تولید گلیم نفیس ندارند،‌زیرا روش زندگی سنتی وچادر نشینی این مردم تا حدی تحت کنترل دولت ونیازهای بازار غرب است. تولید تجاری گلیم در شیراز در کارگاههایی با طرح های دولتی صورت می‌گیرد. گلیم هایی که تولید می‌شود دارای اندازه مناسب است . اما رنگها تند وخشن وکیفیت مواد به کار رفته پایین است. ترکیب بندی وظاهر کلی گلیمها فاقد ویژگی‌های سنتی وطرح وخط آزادانه‌ای است که معمولاً در دست بافتهای مردمانی یافت می‌شود که در طبیعت زندگی می‌کنند.

▪ بختیاری

طوایف بختیاری تا همین اواخر به صورت چادرنشین زندگی می‌کردند. آنها ازدشتهای غرب ایران مرکزی بداخل کوههای زاگرس کوچ می‌کردند. اصل آنها نامعلوم وبسیار قدیمی می‌باشد، زبان آنها فارسی است وتنها دوردست بودن آنها باعث بقای فرهنگ سنتی آنها گردیده است. بنابراین گلیمهای بختیاری از نظر طرح دارای اصالت بوده هویت پاکی طایفگی خود را حفظ کرده‌است.

شیوه بافت غیر معمولی است ودر آن پیچ دوگانه با تار پنبه‌ای وپود پشمی بکار رفته که نتیجه آن گلیمهای یک رویه سفت ومستحکم است.

گلیمهای بختیاری بلند وکم عرض است که در آن رنگهای روشن درخشان متضاد زرد وآبی وقرمز ونارننجی به کار رفته است. معمولاً طرحها شامل یک طرح مشبک خانه خانه‌ای در وسط ویا یک طرح بوته‌ یا اشکال لوزی است که با چند حاشیه هم مرکز احاطه شده است. دو انتهای گلیم بختیاری با نوارهایی از طرح پودنما خاتمه می‌یابد. جل اسب به شیوه سومک با ترکیبات نمایان موتیفهای حیوانی ونوارهای رنگین بافته می‌شود.

▪ خراسان

واقع در شمال شرق ایران در مرز افغانستان و آسیای مرکزی شوروی سابق وطن بلوچ های بومی وطوایف ترکمن وهمچنین دسته‌هایی از کردها می‌باشد. این طوایف کرد در قرن شانزدهم از سرزمینشان در قفقاز وکردستان توسط پادشاهان صفوی به خراسان انتقال یافته تا از ایران در برابر تاخت وتاز ازبکها از آسیای مرکزی دفاع کنند.

کردها گلیمهای بزرگ گل دار راه راه وطرح های مشبک به رنگهای آبی سیر وقرمز وهمچنین خورجین گلدار مستحکم می‌ سازند. اغلب تشخیص این اجناس بافته شده کردی از کار طوایف غربی تر دشوارتر می‌باشد.

بسیاری از ترکمنان خراسان مانند طوایف تکه و یموت تبعیدیهای آسیای مرکزی هستند که از دست روسیه تزاری در قرن نوزدهم واز دست حکومت کمونیستی در قرن بیستم به ایران فرار کرده‌اند. گلیمهای این طوایف با زمینه رنگ قرمز پررنگ که بر روی آن گلهای ویژه ترکمنی بافته شده قابل تشخیص است . صاف بافی به گلیمهای گلدار بزرگ برای جهیزیه و جالور وجوالهای دولنگه‌ای منحصر می‌باشد.

گروههایی از مردم بلوچ نیزدرخراسان هستند که تصور می‌رود از نژادهای بلوچهای باستانی ایران باشند که از نواحی مرکزی کرمان بر اثر تهاجم قبایل ترک زبان در قرون یازده ودوازده میلادی به خراسان آمده باشند.

بلوچهای ساکن حاشیه مرزی بین ایران وافغانستان معروف به رخشانی هستند. رخشانیها گلیمهای بسیاری تولید می‌کنند که عموماً‌به گلیم بلوچی معروف است. بر خلاف اینها طوایف بلوچ شرقی مشهور به براهوئی ساکن صحرای بلوچستان پاکستان کمتر گلیم می‌بافند.

آلسترهال وجوزه لوچیک ویووسکا،‌گلیم،تاریخچه،طرح،بافت وشناسایی، نشر کارنگ تهران‌۱۳۷۷

آلستر هال ونیکلاسبارنارد،‌گلیم‌های ایرانی ،‌کرامت الله افسر،‌تهران ۱۳۷۵

جزایری ،‌زهرا. شناخت گلیم،‌سروش،‌تهران ۱۳۷۰


شما در حال مطالعه صفحه 2 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.