منظور فونت هایی ست که برای سازمان ها نهادها فیلم ها بازی ها نرم افزارها روزنامه ها سایت ها و... طراحی شده اند ، لازم به ذکر است که این دسته از فونت ها تنها برای همین منظور طراحی شده اند و در واقع سفارش دهندگان برای سازمان ها نهادها فیلم ها بازی ها نرم افزارها روزنامه ها سایت ها و... خود به طراح سفارش می دهند و او هم فونت را به طور اختصاصی برای سازمان ها نهادها فیلم ها بازی ها نرم افزارها روزنامه ها سایت ها و... طراحی می کند و قرار هم بر این است که فقط سازمان ها نهادها فیلم ها بازی ها نرم افزارها روزنامه ها سایت ها و... مربوطه از آن فونت استفاده کنند!! مانند: African و Alias و BatmanForeverAlternate و Ben Pioneer Bold و Blade Runner Movie Font و...

عنوان فایل
ستاره نقطه تی تی اف! بخش دوم application/msword
Asterisk dot ttf ! - For AFTAB - Part II.doc
145 KB
دانلود

شهاب سیاوش