ستاره نقطه تی تی اف بخش دوم

این که چرا ستاره نقطه تی تی اف عنوان این مقاله شد دلیل خاصی ندارد اما در واقع همان ttf است و معنا و مفهوم آن این است که این متن مربوط به فونت و از این جور حرفهاست فونت ها هم همان طور که احتمالا می دانیم بخوانید نمی دانیم خانواده هایی دارند و از قضا گاهی فرزندانی نیز به دنیا می آورند

منظور فونت هایی ست که برای سازمان ها نهادها فیلم ها بازی ها نرم افزارها روزنامه ها سایت ها و... طراحی شده اند ، لازم به ذکر است که این دسته از فونت ها تنها برای همین منظور طراحی شده اند و در واقع سفارش دهندگان برای سازمان ها نهادها فیلم ها بازی ها نرم افزارها روزنامه ها سایت ها و... خود به طراح سفارش می دهند و او هم فونت را به طور اختصاصی برای سازمان ها نهادها فیلم ها بازی ها نرم افزارها روزنامه ها سایت ها و... طراحی می کند و قرار هم بر این است که فقط سازمان ها نهادها فیلم ها بازی ها نرم افزارها روزنامه ها سایت ها و... مربوطه از آن فونت استفاده کنند!! مانند: African و Alias و BatmanForeverAlternate و Ben Pioneer Bold و Blade Runner Movie Font و...

عنوان فایل
ستاره نقطه تی تی اف! بخش دوم application/msword
Asterisk dot ttf ! - For AFTAB - Part II.doc
145 KB
دانلود

شهاب سیاوش