ردپای واژهٔ چپ در زبان پارسی مقاله ای از حسن شیدا

مکتوب زیر

در فرهنگ و زبان پارسی ـ مانند هر زبان دیگر ـ واژه هایی حضور دارند که در معانی و مفاهیم گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند، اما علی رغم نقش درخور توجهشان کمتر درباره آنها تحقیق شده، یا اصلاً کسب به آنها نپرداخته است. مثلاً مقاله های بسیاری درباره عشق، هجران، گل و بلبل، مادر، داستانهای شاهنامه، تمثیل های سعدی، و یا بهار و پاییز و زمستان و… در نظم و نثر پارسی، به رشته تحریر درآمد، لیکن کسی فی المثل به نقش و تأثیر حیواناتی نظیر گربه و موش و گاو و خر و مار و خروس و ماهی و ققنوس و هما و غیره، و بسیاری از تمثیل ها و اصطلاح ها و باورها در ادبیات ایران نپرداخته است. همچنین هیچ محققی مطلب جامعی درباره معانی و مفاهیم مختلف واژه هایی نظیر: چپ، راست، سنگ، آفتاب، شمشیر و سپر، رنگ و بیرنگی، سکوت، خاک و خاکستر، زین و نعل، دندان، شیطان و… مطلبی ننوشته است (یا من ندیده ام).۱

باورهای بسیاری در گذر زمان در شیوه زندگی ما اثر گذاشته اند که ریشه یابی نشده اند. چرا وقتی گربه دست و صورت خود را می لیسد، تفاله ای در استکان چای پیدا می شود، ظرف های غذا در یک امتداد قرار می گیرند، یا پاشیدن آب صدا می دهد (آب سلام می دهد) گفته می شود: «مهمان می آید»؟!

یا باورهای دیگری مانند: آب (ریخته) روشنایی است، نان و پنیر و سبزی بخور تا هوو سرت نیاید! سر سفره رسیده ای مادرزنت دوستت دارد! کف دستت می خارد پول به دست می آوری!و…

یا اصطلاح هایی چون: کاسه و کوزه کسی را به هم ریختن، قاب قمارخانه بودن، گوش کسی را بریدن! (به مفهوم پول یا چیزی از دیگری گرفتن)، کسی را سرکیسه کردن (به همان مفهوم پیشین)، آتش بیار معرکه بودن، و صدها نمونه دیگر، که فلسفه و ریشه هایی دارند و درباره آنها توضیحی ارائه نشده است.

همین کمبودها نویسنده این مقاله را برآن داشت که طی حدود سی سال دربارهٔ پاره ای از این موارد به پژوهش و نگارش بپردازد! مطلبی که در ادامه خواهید خواند، پژوهشی درباره معانی و مفاهیم گوناگون واژه «چپ» در زبان و ادب پارسی است و البته تا آن حد که نویسنده دست یافته است ـ و امیدوارم در آینده نزدیک درباره سایر چنین واژه ها و نقش برخی از حیوانات در فرهنگ و ادب پارسی مطالبی (متناسب با شیوه این صفحه روزنامه گرامی اطلاعات) به خوانندگان تقدیم کنم.

از قدیم، وقتی کسی کج خلقی و بدقلقی می کرد، به شوخی و یا به اعتراض می گفتند: معلوم نیست که امروز «ازکدوم دنده بلند شد ه ای ؟» و یا: مثل این که امروز «از دندهٔ چپ بلند شده ای!»

نگارنده بر این گمان است که این باور یا شوخی، از دیدگاهی با این اعتقاد که «حوا» از دنده یا پهلوی چپ حضرت «آدم» آفریده شده است، ارتباط پیدا می کند.

ضمناً اگر به فرهنگ واژه ها نگاه کنید، می بینید که همواره «چپ» در برابر «راست» آمده است.

یعنی واژه «راست» به هر معنی که به کار می رود، واژه «چپ» در مقابل آن است. مثلاً اگر «راست» را «صاف و مستقیم» معنی کنیم، در برابر آن «چپ» به معنی «ناصاف و ناراست» خواهد آمد.

قامتش راست بُود، سرو سهی بالا چپ

راست را در چمن حُسن چه نسبت با چپ؟

و یا:

دعوی راستی طبع مکن، گو بر ما

آن که خرچنگ صفت آمده سر تا پا کج

«حکیم شفایی»

اگر «راست» را به معنی «حقیقی و واقعی» به کار ببریم، «چپ» در معنی «غیرحقیقی وغیرواقعی و دروغ» نمودار می شود. مثلاً می گوییم: «خواب زن چپ است!» یعنی: رؤیای صادق نیست و حقیقتی در آن وجود ندارد و یا تعبیر آن برعکس است! (باور غلط)

واژهٔ «راست» به معنی «اعتنا کردن، توجه کردن» هم آمده است و بدین ترتیب «چپ» به معنی «بی اعتنایی و بی توجهی» است:

راه چپ کرد، حریفانه، بهار از چمنم

غنچه ماندم من و هنگام شکفتن بگذشت

«طالب آملی»

«چپ» به معنی «مخالفت و دشمنی» هم به کار می رود، مثلاً «با کسی چپ افتادن!» یا: «چپ چپ نگاه کردن!» و نیز به معنی «خلاف و ناموافق و ناسازگار» هم آمده است. مثلاً وقتی نوازنده ای از دستگاه خارج می شود، می گویند: «چپ می زند»

و: آمده است که حضرت «حوا» از پهلوی چپ حضرت «آدم» آفریده شد و براساس آنچه قبلاً متذکر شدم، همین موضوع بهانه ای به دست اهل قلم داده است که نسبت به زن ابراز بی اعتمادی کنند!

زن از پهلوی چپ شد آفریده

کس از چپ، راستی هرگز ندیده!

«جامی»

زن از پهلوی چپ گویند برخاست

نیاید هرگز از چپ راستی، راست!

«نظامی»

(یادآور می شود که این مقاله درباره فرهنگ و ادب است و نویسنده ـ خدای ناخواسته ـ قصد بی حرمتی به بانوان محترم را ندارد.)

حال اگر «راست» را به معنی «درست و سالم و طبیعی و عادی هم معنی کنیم، متوجه می شویم که چرا بر اثر بی احتیاطی راننده، یا حادثه ای غیرقابل پیش بینی، همیشه اتومبیل «چپ می شود» و هیچگاه «راست نمی شود!» اگرچه از پهلوی راست غلتیده باشد!

در گلستان سعدی، باب هشتم آمده است:

«اول کسی است که علم۲ بر ؟ کرد و انگشتری در دست، جمشید بود، گفتندش: چرا به چپ دادی و فضیلت راست راست؟ گفت: راست را زینت راستی تمام است.»

و نیز:

«بزرگی را پرسیدند: با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ چرا می کنند؟

گفت: ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟»

ولابد به دلایل همین اعتقاد به فضیلت دست راست است که وقتی کسی توفیقی به دست می آورد، به او می گویند: «دست راستت زیر سر ما!» و البته به کسی هم که سالم و قوی است، اما تن به کار نمی دهد، می گویند: «راست راست راه می رود!»

بنابراین شاید بتوان گفت که «از دنده چپ بلندشدن» اشاره به «دشمنی و لجبازی و مخالفت و نادرستی و بی اعتنایی و کج تابی و در نهایت از حالت طبیعی بیرون بودن» است.

یک نکته دیگر هم به ذهن من آمده است که نمی خواهم از قلم بیندازم و آن، این است که قلب آدمی در میان سینه، اندکی متمایل به سمت چپ قرار دارد و پزشکان غالباً توصیه می کنند که روی پهلوی راست بخوابیم تا ریه فشار کمتری به قلب وارد کند. شاید روی پهلوی چپ (یا: دنده چپ) خوابیدن آثار ناگواری بر انسان می گذارد که منجر به بی حوصلگی و بدخلقی و کج تابی می شود و اجداد ما بر اثر تجربه به این نکته را دریافته بودند. آیا چنین است؟ شاید متخصصان قلب و عروق و شاید روانپزشکان بتوانند در این باره اظهارنظر کنند.

بر اساس همین تعاریف، مفهوم «دست راست کسی بودن» و «چشم راست کسی بودن» و «کسی را دست راست خود نشاندن» و «یک لقمه چپت می کنم!» نیز روشن می شود. در افسانه ها نیز «وزیر دست راست» همیشه انسان خوبی است و «وزیر دست چپ» بدجنس و ظالم است!

بیشتر مردم هم «راست دست» و «راست پا» هستند (اگرچه نیمکره چپ فرمان می دهد) و شاید: در اشیاء: مثلاً پیچ غالباً به سمت راست سفت می شود و عقربه های ساعت به سمت راست می روند، و به چشم لوچ هم «چپ» می گویند، یعنی ناسالم.۳

«چپ» گاهی هم در معنای «پول و ثروت» به کار می رود و مثلاً در مورد شخص ثروتمند گفته می شود: «چپش پر است!» استفاده از این واژه در چنین معنا و مفهومی از اصطلاحات قاب بازان خرابه نشین قدیم است که عمومیت یافته است. کسی که قاب بازی می کرد، با دست راست قاب می ریخت و پول را در دست چپ نگه می داشت که حریف از داراییش مطمئن باشد!

بد نیست روایتی را هم در این جا نقل کنم:

کسی از حضرت علی ابن ابی طالب (ع) پرسید که، بیت المعمور چیست؟۴ «حضرت فرمود: وای بر تو! آن خانه ای است که در آسمان چهارم از مروارید سفید که کتاب اهل بهشت آن جاست و در آن کتاب اعمال آنها [اهل بهشت] از طرف راست نوشته می شود به قلم نور، و نیز کتاب اهل آتش در آن جاست که از طرف چپ اعمال اهل آتش نوشته می شود به قلمی که از شب ظلمانی تاریک تر و سیاه تر است…)۵

اما یک نکته مهم (و شاید مهمترین) را هم نباید از قلم بیندازم و آن، این است که در قرآن کریم آمده است که در روز قیامت نامه اعمال نیک را به دست راست و نامه اعمال زشت را به دست چپ انسان می دهند که برابر با نص صریح قرآن پاداش گروه نخست (اصحاب یمین) بهشت و سایه سدر و فرش های پر بها و زنان زیبا و جوان باکره دلنواز شوهردوست و آب زلال و انواع میوه ها، و جزای گروه دوم (اصحاب شمال) باد مسموم و دود و آتش دوزخ و میوه تلخ درخت زقوم و آب گرم جهم و … خواهد بود، که احتمال دارد همه این سخن ها درباره چپ و راست ریشه اش در این جا باشد.۶

در خاتمه این نکته را هم یادآور شوم که یک اصطلاح «چپ» و «چپی» هم در عالم سیاست داریم که در همه دنیا، تندروها و اصلاح طلبان و مخالفان دولت را با این صفت می خوانند که مفهومش همان مخالفت است و چپ روی و عدم توافق با دولت وقت (راستی ها) است.

پی نویس ها: —————–

۱ـ نویسنده این مقاله پس از حدود بیست سال تلاش و تحقیق، فرهنگی از ریشه های ضرب المثل ها و اصطلاح ها و باورها، در سه جلد، زیر عنوان «آیینه های کوچک» فراهم آورده که در حدود دو سال پیش به چاپ رسیده است.

۲ـ عَلَم (به فتح اول و دوم): نقش و نگار نشان روی جامه

۳ـ سابقاً ـ و گاه امروز هم ـ در آمریکا مردانی همجنس گرا گوشواره ای به گوش چپ خود می آویختند و از این نظر اصطلاحی بین آمریکایی ها شایع شده بود که right , Left wrong Right is یعنی: راست، راست راست، چپ نادرست است!

۴ـ بیت المعمور [خانه آباد] گویند خانه ای است که در آسمان چهارم، برابر کعبه، «فرهنگ معین»

۵ـ برگرفته از کتاب «قضاوت های حضرت امیرالمومنین (ع) تألیف: آقای شیخ ذبیح الله محلاتی، ص ۲۹۲ به نقل از ترجمه کتاب «عجایب الاحکام امیرالمومنین»

۶ـ قرآن مجید، سوره واقعه، آیات ۲۷ به بعد «و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین…».