تبریک روز شیراز روز شیراز مبارک

تبریک روز شیراز شیراز شهری است که به ادبیات و شعر فارسی زبانان گره خورده است و در جای جای آثار منثور و منظوم فارسی نام آن برده شده است, به زیبایی و بهشت گونگی امروز 15 اردیبهشت روز شیراز می باشد و ما هم برای تبریک این روز تعدای متن و شعر گردآوری کرده ایم که در زیر می خوانید

شیراز، این کلمه افسون­ انگیز که برای ما مظهر زیبایی­های مشرق زمین است کلمه ­ای که مانند الفاظ دعا خود به خود زیر لب بر زبان جاری می­شود. شیراز پرگل و پر افتخار و شب­های زیبای آن پیوسته عنوان تغزلات شعرا بوده است.

روز شیراز مبارک

سرخ و سپید، در هم آمیخته، پر از نقش و نگار

بعید می­دانم تماشاگهی زیباتر از این به چشم توان دید

حافظا

شیراز تو، چه سان

بر این ناحیه­ های مه ­آلود شمال کوچ کرده است؟

ولفگانگ گوته

مژده ای شیراز من، بوی بهار آورده­ ام

پیک گلزار دلم، پیغام یار آورده­ام

گر بهار آورده با خود نرگس و نسرین و گل

صد بهار جانفزا، من در کنار آورده ­ام

خلیل الله خلیلی

در اقصای عالم بگشتم بسی

به سر بردم ایام با هر کسی

تمتع به هر گوشه­ای یافتم

زهر خرمنی خوشه­ای یافتم

چو پاکان شیراز خاکی نهاد

ندیدم که رحمت برین خاک باد

سعدی

خاک شیراز همیشه گل خوشبوی دهد

لاجرم بلبل خوشگوی دگر باز آمد

میلش از شام به شیراز به خسرو مانست

که به اندیشه شیرین ز شکر باز آمد

سعدی

خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز

که برکند دل مرد مسافر از وطنش

سعدی

باد صبح و خاک شیراز آتشی است

هر کرا در وی گرفت آرام نیست

سعدی

شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم

عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است

حافظ

خوشا شیراز و وضع بی مثالش

خداوندا نگهدار از زوالش

حافظ

اگر پارس این سان پر آوازه است

ورا شهر شیراز شیرازه است

بهشت برین است شیراز من

چو خفته است آن جا بسی راز من