گفتگو با رابرت دنیرو درباره آخرین ساخته اش

در حال حاضر مشغول کار در فیلمی هستم که بازسازی یک فیلم قدیمی فرانسوی است به نام ۳۶. همچنین در فیلمی هستم که بر اساس کتابی از آرت لینسون (تهیه کننده هالیوود) است که بری لوینسون آن را کارگردانی می کند. من نقش تهیه کننده را بازی می کنم. فیلم بر اساس اتفاقات واقعی است که آرت ثبت کرده.