حکم

سه جوان هر کدام به‌دلیلی برای سرقت از منزل مهندسی ثروتمند به ویلای او در شمال می‌روند. سهند می‌خواهد اسناد و مدارکی جعلی را که پایش را به مناسبات اقتصادی فاسد و خلاف‌های مهندس می‌کشاند به‌دست بیاورد. محسن خلاف‌کاری خشن و خطرناک است که از بالا دستی‌هایش دستور گرفته تا طلا و جواهر و پول‌های این خانه را بدزدد، و فروزنده دختری فریب‌خورده است که منشی مهندس و مدتی هم صیغه‌اش بوده و حالا قصد انتقام گرفتن دارد...