درام های فوتبال و سینما

پیدا كردن یك دریچه مشترك برای سینما و فوتبال، دغدغه ای است كه سالیان دراز علاقه مندان به این دو مقوله و پدیده به دنبالش بوده اند: درام های سینما، درام های فوتبال ،نقش اجتماعی و توده ای فوتبال و حضور تماشاگران سینما، زمان نود دقیقه بازی فوتبال و زمان قانونی نود دقیقه ای یك فیلم سینمایی