کلاسهای بازیگری؛ عشق سینما جوانان را به کجا می برد؟

در یکی از بزرگراههای تهران نبش یک کوچه ی بی سر و صدا ، ساختمان چهار طبقه ای به چشم می خورد که یکی از مراکز آموزش بازیگری است.