معلم ها زحمتکش ترین قشر کشور هستند

دغدغه های معلم همیشه این است که آنچه از کرامت انسانی و ارزش های والا در ذهن و زبان خود دارد, به امانت های در دستان هنرمند خویش که همان دانش آموزان هستند, به نحو شایسته ای منتقل کند تا آنها بتوانند با فرا گیری این ارزش ها با دو بال دانش و توانش در بیکران هستی به پرواز درآیند و چونان عالمان در پهنه گیتی به نشر علم و آموزش بپردازند و زیور دانایی را بر گردن محیط خویش آویزند

علامه شهیر مرتضی مطهری (رحمت الله علیه) نیز تمام تلاش های علمی و عملی را مقدمه ای برای رشد و تعالی انسان و مسیر کمال و تکامل را با دو بال علم و ایمان میسر می داند.

نقش معلمان در رشد و توسعه کشور

با مقدمه فوق می توان نتیجه گرفت که معلم نقش اساسی و بس شگرفی در مسیر رشد و توسعه منابع انسانی هر کشوری دارد؛ معلمان می توانند با تبیین الگوهای مناسب و آموزش های دقیق علمی در دوران شکل گیری دانش آموزان آنها را در مسیر درست اندیشیدن در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی راهنمایی کنند زیرا بعد از شکل گیری شخصیت فردی، هم هزینه های آموزشی بسیار سنگین است و هم آموختن! همان طور که مشاهده می شود، راه رشد و توسعه کشورهای آسیایی نظیر چین؛ سنگاپور؛ ژاپن؛ اندونزی و مالزی نیز از تقویت بنیان های آموزش وپرورش عبور کرده است و این کشورها بیشترین توجه و دقت را در امر آموزش وپرورش داشته و نهال های کوچک (دانش آموزان) را به دست باغبانانی دردآشنا می سپارند تا بتوانند آینده اقتصاد؛ سیاست؛ فرهنگ و اجتماع را در مسیر شکوفایی همواره هدایت کنند.

ارزش تکنولوژی های نوین آموزشی

استفاده معلمان از آخرین تکنیک های پژوهش شده و کارآمد می تواند تمامی معضلات را در حوزه های مذکور مرتفع کند و امروزه در کشورهای درحال توسعه در جذب و گزینش معلمان دقت زیادی می شود و ما شاهد آن هستیم که در تمامی این کشورها آنچه باعث رشد و پیشرفت علمی شده است، در گرو تلاش و آموزش وپرورش صحیح و روزآمد است. آموزش وپرورش زمانی که در مسیر درست خود قرار گیرد، می تواند نهال های تشنه را سیراب و موجبات رشد و توسعه آنها را فراهم کند و خلاقیت و نوآوری و میهن دوستی و فداکاری و هم نوع دوستی را که در ضمیر دانش آموزان نهفته است، بارور و نتایج آن را به سوی جامعه هدایت کند. معلم در واقع کاوشگری است که با دقت نظر کافی و تکنیک های نوین آموزشی می تواند تمامی ویژگی های فردی دانش آموزان را استخراج و در مسیر شناساندن شایستگی های آنها به جامعه کمک کند.

کشورهای قدرتمند اقتصادی از طریق آموزش وپرورش به این نقطه رسیده اند و ما نیز می توانیم با جان مایه معلم و آموزش عاشقانه و پرورش عاقلانه؛ عالمانی با ویژگی های خوب و برتر بپرورانیم تا آینده کشور دارای نسلی ممتاز در همه زمینه ها باشد؛ زیرا این قسمت از هستی نشان داده است که می تواند مهد تولید فرهنگ و آیین کشورداری باشد.