دریغا که مشغول باطل شدیم

گفتاری درباره تقابل ارزش ها و سنت های وارداتی

چند سالی است برخی از سنت های رایج در جوامع غربی از جمله تب رکورد های گینس " ترین ها" نظیر بلند ترین سبیل ، بلند ترین ناخن ، مو و امثال آن در جامعه ما نیز شیوع یافته است مواردی همچون : بزرگترین شله زرد ، بزرگترین ساندویچ ، طولانی ترین نقاشی ، کوچکترین و بزرگترین فرش و.... هوادارانی پرو پا قرص یافته است. متاسفانه این پدیده در حوزه های دین و مقدسات ما نیز رسوخ نموده است مواردی مانند کوچک ترین قرآن ، بزرگترین قرآن ، نوشتن آیات قرآن بروی دانه های برنج از این جمله است که با آب و تاب از طریق روزنامه ها و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پوشش خبری داده شده است. شاید این سنت ها و مراسم باعث شور و نشاط اجتماعی گردد و اثرات مثبت مختلفی برآن مترتب می باشد ؛که انشاءا... هست . اما آنچه دغدغه من و امثال من است این است که توجه وگرایش برخی از مردم و رسانه ها به چنین سنت هایی نه چندان اصیل ، جای تامل و بعضا تاسف دارد. مواردی از این نوع اگر نگوییم از مصادیق عمل لغو و ضد ارزش ،لااقل ارزشهای درجه یک نیستند برای من مسلمان ایرانی با پشتوانه عظیم فرهنگی و دینی متعالی ، مسرت بخش نخواهد بود . به قول حافظ:

جای آن است که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف می شکند بازارش

نیازی نیست که روانشناس ، جامعه شناس و یا روانشناس اجتماعی باشیم تا بتوانیم دردها و معضلات اجتماعی را ببینیم ، متاسفانه برخی از فجایع در حوزه های رفتاری در اجتماع بویژه عدم رعایت حریم و حرمت انسانی و اخلاقی آن چنان نمایان است که نیاز به توضیح و تشریح ندارد علت آن هرچه باشد ؛ علت العلل این فجایع و کاستی ها ، بدون شک دوری از موازین اخلاقی و آموزه های دینی در جامعه است.

داستان "وزنه برداران "بنقل از کتاب داستان راستان ازسیره حضرت رسول اکرم (ص) الگوی مناسبی را در این باره ارائه می دهد.

" جوانان مسلمان سرگرم زور آزمایی و مسابقه وزنه برداری بودند . سنگ بزرگی آنجا ابود که مقیاس قوت و مردانگی جوانان به شمار می رفت و هرکس آن را به قدر توانایی خود حرکت می داد . در این هنگام رسول اکرم رسید و پرسید : « چه می کنید ؟ »

_ داریم زورآزمایی میکنیم . می خواهیم ببینیم کدام یک ازما قویتر و زورمند تر است .

- میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قویتر و نیرومند تر است ؟

_ البته ، چه از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهد .

افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول اکرم کدام یک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد ؟ عده ای بودند که هریک پیش خود فکر می کردند الان رسول خدا دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد .

رسول اکرم : « از همه قویتر و نیرومند تر آن کس است که اگر از یک چیزی خوشش آمد و مجذوب آن شد،علاقه به آن چیز او را از مدار حق و انسانیت خارج نسازد و به زشتی آلوده نکند؛ و اگر در موردی عصبانی شد و موجی از خشم در روحش پیدا شد ، تسلط بر خویشتن را حفظ کند ، جز حقیقت نگوید و کلمه ای دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد ؛ و اگر صاحب قدرت و نفوذ گشت و مانعها و رادعها از جلویش برداشته شد، زیاده از میزانی که استحقاق دارد دست درازی نکند.» "

و امیدواریم مسئولین ، صاحبنظران ، اندیشمندان و علما ، تا دیر نشده است در این باره تدابیر لازم را بیندیشند و مردم کشورمان را از گرایش به ارزشها و باورهای دروغین و بی خاصیت و با پیشوند و پسوندهایی همچون : بزرگترین ،کوچکترین ، اولین ، آخرین و... باز دارند و به ارزشهای راستین و متعالی رهنمون سازند ؛ تا در آینده تاسف نخوریم که :

دریغا که مشغول باطل شدیم

زحق دور ماندیم و غافل شدیم

عباس رنجبر کلهرودی