خواب درخت دیده ای

در هر فرهنگ و آیینی «خواب» ارزش و جایگاهی معین دارد ما در اینجا مجموعه ای از تعبیر خواب ها را از فرهنگ های مختلف جمع آوری می کنیم چرا که از زبان خواب برای بیشتر شناختن خودآگاه و ناخودآگاهمان می توانیم استفاده کنیم اما درخت در خواب های ما مفهومی اسطوره ای و آئینی دارد

در هر فرهنگ و آیینی «خواب» ارزش و جایگاهی معین دارد ما در اینجا مجموعه‌ای از تعبیر خواب‌ها را از فرهنگ‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنیم؛ چرا که از زبان خواب برای بیشتر شناختن خودآگاه و ناخودآگاهمان می‌توانیم استفاده کنیم. اما درخت ... در خواب‌های ما مفهومی اسطوره‌ای و آئینی دارد. خواب درخت دیدن هم مثل دیدن هر چیز دیگری در خواب، نشانه‌ای از وضعیت روحی ماست و در حالات گوناگون تعبیرهای گوناگونی دارد.

● ریشه درخت

خواب دیدن ریشه درخت نشانه‌ای از پیوند قوی صاحب خواب با زندگی و زمین است. چینی‌ها معتقدند کسانی که ریشه درخت را در خواب می‌بینند در وجودشان عنصر خاک دارند. هر چه ریشه درخت بیشتر باشد یعنی ارتباط خویشاوندی شما بیشتر است.

● درخت پرشکوفه

می‌گویند دیدن درخت پر شکوفه در خواب مبارک و میمون است؛ به‌خصوص درختی که میوه یا گل فراوان داشته باشد چرا که مژده به پیوندی قریب‌الوقوع و یا سفری در بهار می‌دهد. چینی‌ها معتقدند دیدن چنین درختی در خواب نشانه‌ی طبع پاک و بلند بیننده خواب است و شانس به او رو کرده است. درخت پرشکوفه نشانه عشق هم است. کرمانی نیز در این‌باره می‌گوید صاحب خواب، به درستکاری زیاد فکر می‌کند.

● درخت خشک و شاخه بریده

اسماعیل اشعث می‌گوید کسی که چنین خوابی می‌بیند با معنویت قهر کرده است و درون سوخته و ناامیدی دارد که دلیلش بی‌ایمانی اوست. درخت خشک نشان از تنهایی یا احساسی تنهایی هم دارد و چینی‌ها معتقدند هر کس چنین خوابی ببیند باید به دیگران هم اطلاع دهد؛ چرا که بلایی مانند سیل و زلزله در راه است.

● درختان انبوه و پرشاخه

نشانه آشفتگی درونی است و شاید به هم ریختگی زندگی‌تان. دیدن این خواب هشداری برای نظم و ترتیب دادن به امور شخصی‌تان است. اگر در خواب در حال شکستن شاخه‌های چنین درختی هستید یعنی اشخاصی از بیرون، اضطراب زیادی به شما وارد می‌آورند و تعادل زندگی‌تان را به هم می‌زنند.

● از ریشه درآوردن درخت

این خواب هزاران تعبیر دارد. مثلا در ایتالیا آن را پیش‌درآمد خبری ناگوار می‌دانند و هندی‌ها آن را دور کردن گناهان از خود می‌بینند. افرادی مانند ابن سیرین نیز معتقدند اگر کسی در خواب درختی را از جا بکند بیمار می‌شود یا کسی در نزدیکی او بیمار می‌شود.

● درخت گلابی

گلابی یک شاه‌میوه است و دیدن آن در خواب، تعابیر مختلفی دارد.‌ اگر در حین چیدن گلابی باشید، ثروت معنوی و مادی فراوان به شما رو می‌کند. اگر درخت گلابی بدون میوه باشد خبر از خالی شدن روح از اطمینان و آرامش است.

بالا رفتن از این درخت نیز یعنی امکانات جدیدی برای شما فراهم می‌شود. و اگر به باغ گلابی بروید یعنی به زودی با جشن و شادی روبه‌رو می‌شوید.

● درخت انگور

انگور تجسم ناخودآگاه زیبایی در ماست. هر چه در خواب، درخت انگور پربارتری ببینم، مژده زیبا شدن زندگی‌مان پررنگ‌تر است و باید برای دریافت این زیبایی به پیرامون خود دقت کنیم. انگور برای بانوان متاهل تعبیر رسیدن نوزاد و بارداری نیز دارد. چیدن انگور از تاک، میل و تمایل ما را به شادی و ثروت نشان می‌دهد ولی اگر انگوری که می‌چینید کال و نارس باشد یعنی عجولید. مردم کشورهای عربی تعبیر آن را در جشن و شادی می‌دانند.

● درخت گردو

دیدن درخت گردوی پرمیوه، نشانه حس بخشش و سخاوت است. اگر گردو بر درخت باشد نشانه بخششی است که قبل از دیدن خواب کرده‌اید و مفید بوده است و اگر در حال چیدن گردو هستید محتاج سخاوت مالی یا احساسی هستید. تکیه دادن به درخت گردو، اگر خانم باشید نشانه تکیه دادن به مرد محکمی است و اگر مرد هستید نشانه اتکا به شغل و فعالیت‌های اجتماعی است.

● درخت نارنج و پرتقال

اگر به جایی سفر کرده باشید که این درختان در آنجا بوده‌اند، خواب شما تعبیری ندارد؛ ولی در غیر این صورت درخت نارنج و پرتقالی که به بار نشسته، گاهی خبر از کسالت روح و بیماری جسم می‌دهد. البته برخی نیز آن را نشانه میل به گوشه‌نشینی و انزوا تعبیر کرده‌اند. اگر در خواب‌تان پرتقال‌‌ها را بچینید یعنی می‌خواهید کسالت را از خود دور کنید. در کشورهای اروپایی مانند اسکاتلند، دیدن درخت پرتقال به معنای رسیدن داماد به خانواده عروس است.

● درخت سرو

نشانه سبزی و طراوت است؛ یعنی شما طبیعت پرتحرکی دارید و هوش فراوان هم نصیب‌تان شده است. ولی اگر تحرک شما کم است و خواب درخت سرو می‌بینید یعنی در ناخودآگاه‌تان میل به فعالیت اجتماعی و شادی دارید که آن را سرکوب می‌کنید. درخت سرو در حال خشک شدن خبر از اتفاقی می‌دهد که روحیه شما را کسل‌می‌کند.

● درخت انار

خواب فرخنده‌ای است. اگر این خواب را دیده‌اید یعنی نشانه‌ای از معنا و معنویت دریافت کرده‌اید. دیدن درخت انار یعنی لازم است خودمان را خوب بشناسیم و حرکت معنوی‌مان را افزایش دهیم. انار به گفته‌ی برخی، خبر از جواهر و ثروت زیادی می‌دهد که یک باره به شخص رو می‌کند و همچنین ابن سیرین آن را تعبیری از داشتن فرزندان زیاد می‌داند.

● درخت خرما

نشان از گرمای محبتی دارد که به آن احتیاج دارید و به زودی به سراغتان می‌آید. خرما به معنی خودسازی و کامل شدن ببیننده خواب هم هست و برخی مانند ابن‌سیرین معتقدند شخصی که خواب درخت خرما ببیند به مراحل معنوی بالاتر می‌رسد. اگر خود را در حال چیدن خرما می‌بینید مردی محکم و سخاوتمند به زندگی شما خواهد آمد که از لحاظ شغل و مال و قدرت حمایتتان می‌کنند. جابر مغرئی می‌گوید خرما غذای اولیای خدا است و دیدن این خواب یعنی روا شدن درخواستی که از خدا داشته‌اید.