ریکی چیست

نیروی عمومی حیات, انرژی جهانی, انرژی کیهانی, انرژی خالص, انرژی الهی, انرژی روحانی, انرژی معنوی, انرژی ذاتی تمام خلقت, انرژی جاری در هستی, انرژی شفابخش جهان, یک نوع انرژی لطیف

▪ ریکی: نیروی عمومی حیات، انرژی جهانی، انرژی کیهانی، انرژی خالص، انرژی الهی، انرژی روحانی، انرژی معنوی، انرژی ذاتی تمام خلقت، انرژی جاری در هستی، انرژی شفابخش جهان، یک نوع انرژی لطیف

▪ ریکی: انرژی شفابخشی که بطور طبیعی در هستی موجود است.

▪ ریکی: هنر، علم و دانش انرژی‌های در سطوح فیزیکی، احساسی و ذهنی

▪ ریکی: یک کلید که یک راه از انرژی را برای ما باز می‌کند.

▪ ریکی: تکنولوژی نهفته در سوتراهای تبتی (سوترا: آموزه‌های تبتی که به زبان سانسکریت نوشته‌شده)

▪ ریکی: دانش بسیار کهنی که هزاران سال پنهان بود.

▪ ریکی: یک روش طب کل نگر یا پزشکی مکمل (درمان مکمل، مراقبت مکمل، بهداشت مکمل، تسکین مکمل، بهبود مکمل)

▪ ریکی: راهی ساده، مطمئن و طبیعی برای کار روی انرژیها

▪ ریکی: یک شیوه ژاپنی برای شفا، کاهش استرس و ایجاد آرامش

▪ ریکی: تکنیک ساده و قدرتمند برای کار روی سطوح مختلف انرژی

▪ ریکی: انرژی بیدارکننده و حامی رشد تمام توانهای نهفته در انسان

▪ ریکی: راهی مؤثر برای انتقال انرژی حیاتی

▪ ریکی: ابزاری عالی برای کمک به رشد آگاهی و کلید روشن‌بینی

▪ ریکی: نوعی انرژی که در تمام جانداران و بی‌جان‌ها نفوذ می‌کند.

▪ ریکی: هنر یا علم بالانس کردن انرژیها در سطوح مختلف

▪ ریکی: یک سیستم انرژی اثرگذار بر هاله و چاکراها

▪ ریکی: نوعی انرژی که درصورت نیاز و درخواست جاری می‌شود.

▪ ریکی: روشی برای افزایش انرژی، قدرت و توان

▪ ریکی: نوعی انرژی هوشمند و سامان دهنده

▪ ریکی: یک سیستم روشنی بینی و روشنگری

▪ ریکی: هنر شفا با دست

▪ ریکی: یک هنر که از مستر به فراگیر منتقل می‌شود.

▪ ریکی: یک روش شفای طبیعی که براساس نیروی عمومی حیات عمل می‌کند.

▪ ریکی: یک روش شفای با انرژی وسیع طیف

▪ ریکی: یک تکنیک برای شکستن و تخلیه انرژی‌های منفی و جایگزین کردن انرژی‌های مثبت

▪ ریکی: یک سیستم از اصوات و سمبل‌ها برای دست یابی به انرژی‌های شفابخش جهانی

▪ ریکی: انرژی اصوات و سمبل‌هایی که بصورت مستقیم به بدن انسان و سیستم عصبی وصل شده و نیروی عمومی حیات را برای شفا فعال می‌کند.

▪ ریکی: یک روش درمان طبیعی مطمئن برای هر شرایطی

▪ ریکی: یک نیروی حیاتی هدایت شده و روحانی

▪ ریکی: یک روش ساده، طبیعی و مطمئن برای شفای روحانی و خودبهبودی

▪ ریکی: یک سیستم انرژی شفابخش که نیروی عمومی حیات را به بدن انسان جاری می‌کند.

▪ ریکی: یک روش درمانی که براساس مفاهیم شرقی از انرژی (هاله و چاکراها)‌ طراحی شده است.

▪ ریکی: تکنیک انتقال انرژی شفا از طریق دست ها

▪ ریکی: یک نوع انرژی که در جایی که درک شود عمل می‌کند.

▪ ریکی: یک روش درمانی و شفابخش لطیف و باکلاس

▪ ریکی: انتقال انرژی از کارور به درمانجو

▪ ریکی: تکنیک‌های اختصاصی برای ذخیره‌سازی و متعادل‌سازی نیروی حیاتی طبیعی در بدن انسان

▪ ریکی: یک روش اوریجینال هلینگ

▪ ریکی: یک روش دقیق، منحصر بفرد و باستانی برای شفا، هارمونی و بالانس انرژی

▪ ریکی: یک روش (سیستم) کامل شفا که بدن و ذهن را تغییر و شفا می‌دهد.

▪ ریکی: یک روش شفا برای افزایش انرژی خود و برای تقویت خوداتکایی

▪ ریکی: بالاترین و برترین فرم انرژی درمانی از نظر کیفی

▪ ریکی: انرژی که در همه‌جا هست و همه‌چیز را احاطه کرده و از همه‌چیز ساطع می‌شود.

▪ ریکی: منبع و منشأ انرژی همه چیز

▪ ریکی: انرژی نامحدود و بی‌نهایت (انرژی همیشگی و دائمی).

▪ ریکی: یک کاتالیزور برای تغییرات

▪ ریکی: انرژی هوشمند و خلاق، یک دوست حقیقی، یک هدیه الهی، یک وجود هوشمند، متعالی، زنده و آگاه

▪ ریکی: نیروی بالابرنده روح، ذهن، احساس و بدن

▪ ریکی: انرژی شفابخش قلوب و دلها

▪ ریکی: انرژی شفابخش روح و روان

▪ ریکی: یک روش درمانی طبیعی و سنتی که با استفاده از دست انجام می‌شود.

▪ ریکی: نوع خاصی انرژی شفابخش که فقط از طریق افرادی که با آن همسو شده‌اند جاری می‌شود.

▪ ریکی: هر نوع انرژی که دارای چهار ویژگی باشد: اول: ریشه‌دار (دارای سلسله و تبار است). دوم: امن (آسیب نمی‌زند). سوم: هوشمند (با ذهن انسان هدایت نمی‌شود). چهارم: همسویی (نیاز به تمرینات پیچیده ندارد)

▪ ریکی: انرژی اثرگذار بر تمام موجودات و مخلوقات (فیزیکی و متافیزیکی)

▪ ریکی: دانش شفابخش و متعالی کننده روح

▪ ریکی: یک شیوه ساده و مؤثر برای کار روی انرژی‌های ذهن ـ بدن

▪ ریکی: یک راه طبیعی و مفید برای تأثیرگذاری بر سطوح انرژی خود و دیگران

▪ ریکی: انرژی زندگی تحت هدایت معنوی

▪ ریکی: انرژی زندگی تحت هدایت قدرت برتر

▪ ریکی: نوع هفتم از انواع انرژیهای کی هفت‌گانه

▪ ریکی: نوعی انرژی حد واسط بین فیزیک و متافیزیک

دکتر مطلب برازنده

منبع: کلاسهای آموزشی ریکی آکادمیک دکتر مطلب برازنده

Reference: Dr. Motaleb Barazandeh’s Training Courses

» مهندس محمد امین

http://rahemianbor.parsiblog.com/?P=۲