▪ ریکی: نیروی عمومی حیات، انرژی جهانی، انرژی کیهانی، انرژی خالص، انرژی الهی، انرژی روحانی، انرژی معنوی، انرژی ذاتی تمام خلقت، انرژی جاری در هستی، انرژی شفابخش جهان، یک نوع انرژی لطیف

▪ ریکی: انرژی شفابخشی که بطور طبیعی در هستی موجود است.

▪ ریکی: هنر، علم و دانش انرژی‌های در سطوح فیزیکی، احساسی و ذهنی

▪ ریکی: یک کلید که یک راه از انرژی را برای ما باز می‌کند.

▪ ریکی: تکنولوژی نهفته در سوتراهای تبتی (سوترا: آموزه‌های تبتی که به زبان سانسکریت نوشته‌شده)

▪ ریکی: دانش بسیار کهنی که هزاران سال پنهان بود.

▪ ریکی: یک روش طب کل نگر یا پزشکی مکمل (درمان مکمل، مراقبت مکمل، بهداشت مکمل، تسکین مکمل، بهبود مکمل)

▪ ریکی: راهی ساده، مطمئن و طبیعی برای کار روی انرژیها

▪ ریکی: یک شیوه ژاپنی برای شفا، کاهش استرس و ایجاد آرامش

▪ ریکی: تکنیک ساده و قدرتمند برای کار روی سطوح مختلف انرژی

▪ ریکی: انرژی بیدارکننده و حامی رشد تمام توانهای نهفته در انسان

▪ ریکی: راهی مؤثر برای انتقال انرژی حیاتی

▪ ریکی: ابزاری عالی برای کمک به رشد آگاهی و کلید روشن‌بینی

▪ ریکی: نوعی انرژی که در تمام جانداران و بی‌جان‌ها نفوذ می‌کند.

▪ ریکی: هنر یا علم بالانس کردن انرژیها در سطوح مختلف

▪ ریکی: یک سیستم انرژی اثرگذار بر هاله و چاکراها

▪ ریکی: نوعی انرژی که درصورت نیاز و درخواست جاری می‌شود.

▪ ریکی: روشی برای افزایش انرژی، قدرت و توان

▪ ریکی: نوعی انرژی هوشمند و سامان دهنده

▪ ریکی: یک سیستم روشنی بینی و روشنگری

▪ ریکی: هنر شفا با دست

▪ ریکی: یک هنر که از مستر به فراگیر منتقل می‌شود.

▪ ریکی: یک روش شفای طبیعی که براساس نیروی عمومی حیات عمل می‌کند.

▪ ریکی: یک روش شفای با انرژی وسیع طیف

▪ ریکی: یک تکنیک برای شکستن و تخلیه انرژی‌های منفی و جایگزین کردن انرژی‌های مثبت

▪ ریکی: یک سیستم از اصوات و سمبل‌ها برای دست یابی به انرژی‌های شفابخش جهانی

▪ ریکی: انرژی اصوات و سمبل‌هایی که بصورت مستقیم به بدن انسان و سیستم عصبی وصل شده و نیروی عمومی حیات را برای شفا فعال می‌کند.

▪ ریکی: یک روش درمان طبیعی مطمئن برای هر شرایطی

▪ ریکی: یک نیروی حیاتی هدایت شده و روحانی

▪ ریکی: یک روش ساده، طبیعی و مطمئن برای شفای روحانی و خودبهبودی

▪ ریکی: یک سیستم انرژی شفابخش که نیروی عمومی حیات را به بدن انسان جاری می‌کند.

▪ ریکی: یک روش درمانی که براساس مفاهیم شرقی از انرژی (هاله و چاکراها)‌ طراحی شده است.

▪ ریکی: تکنیک انتقال انرژی شفا از طریق دست ها

▪ ریکی: یک نوع انرژی که در جایی که درک شود عمل می‌کند.

▪ ریکی: یک روش درمانی و شفابخش لطیف و باکلاس

▪ ریکی: انتقال انرژی از کارور به درمانجو

▪ ریکی: تکنیک‌های اختصاصی برای ذخیره‌سازی و متعادل‌سازی نیروی حیاتی طبیعی در بدن انسان

▪ ریکی: یک روش اوریجینال هلینگ

▪ ریکی: یک روش دقیق، منحصر بفرد و باستانی برای شفا، هارمونی و بالانس انرژی

▪ ریکی: یک روش (سیستم) کامل شفا که بدن و ذهن را تغییر و شفا می‌دهد.

▪ ریکی: یک روش شفا برای افزایش انرژی خود و برای تقویت خوداتکایی

▪ ریکی: بالاترین و برترین فرم انرژی درمانی از نظر کیفی

▪ ریکی: انرژی که در همه‌جا هست و همه‌چیز را احاطه کرده و از همه‌چیز ساطع می‌شود.

▪ ریکی: منبع و منشأ انرژی همه چیز

▪ ریکی: انرژی نامحدود و بی‌نهایت (انرژی همیشگی و دائمی).

▪ ریکی: یک کاتالیزور برای تغییرات

▪ ریکی: انرژی هوشمند و خلاق، یک دوست حقیقی، یک هدیه الهی، یک وجود هوشمند، متعالی، زنده و آگاه

▪ ریکی: نیروی بالابرنده روح، ذهن، احساس و بدن

▪ ریکی: انرژی شفابخش قلوب و دلها

▪ ریکی: انرژی شفابخش روح و روان

▪ ریکی: یک روش درمانی طبیعی و سنتی که با استفاده از دست انجام می‌شود.

▪ ریکی: نوع خاصی انرژی شفابخش که فقط از طریق افرادی که با آن همسو شده‌اند جاری می‌شود.

▪ ریکی: هر نوع انرژی که دارای چهار ویژگی باشد: اول: ریشه‌دار (دارای سلسله و تبار است). دوم: امن (آسیب نمی‌زند). سوم: هوشمند (با ذهن انسان هدایت نمی‌شود). چهارم: همسویی (نیاز به تمرینات پیچیده ندارد)

▪ ریکی: انرژی اثرگذار بر تمام موجودات و مخلوقات (فیزیکی و متافیزیکی)

▪ ریکی: دانش شفابخش و متعالی کننده روح

▪ ریکی: یک شیوه ساده و مؤثر برای کار روی انرژی‌های ذهن ـ بدن

▪ ریکی: یک راه طبیعی و مفید برای تأثیرگذاری بر سطوح انرژی خود و دیگران

▪ ریکی: انرژی زندگی تحت هدایت معنوی

▪ ریکی: انرژی زندگی تحت هدایت قدرت برتر

▪ ریکی: نوع هفتم از انواع انرژیهای کی هفت‌گانه

▪ ریکی: نوعی انرژی حد واسط بین فیزیک و متافیزیک

دکتر مطلب برازنده

منبع: کلاسهای آموزشی ریکی آکادمیک دکتر مطلب برازنده

Reference: Dr. Motaleb Barazandeh’s Training Courses

» مهندس محمد امین

http://rahemianbor.parsiblog.com/?P=۲