چقدر اعتماد به نفس دارید؟

لطفاً ۳۲ جمله زیر را با دقت بخوانید . در قسمت پاسخ ها آن چه را که در مورد هرمساله فکر می کنید علامت بزنید .