روان‌شناسی اینترنت

آنچه بیش از موتورهای كاوش‌گر امنیتی و صافی (فیلتر) گذاری و مهار I s p ها در پالایش و والایش كاربری اینترنت به‌كار می‌آید، آموزش كار با اینترنت از سال‌های پایانی دبستان و سال‌های آغازین دوره‌ی راهنمایی و ادامه‌ی آن در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌هاست. هویداست كه هرچه كاربران اینترنت با زبان انگلیسی و دانش روز بیگانه‌تر باشند، میزان سركشی آنان به سایت‌های غیر اخلاقی و شرم‌ستیز و هنجارگریز بیشتر خواهد بود.