توصیه‌های روان‌شناسان برای بهبود خلق و خوی آدم‌های بداخلاق

احساسات ظرف چند دقیقه می‌آیند و می‌‌روند اما خلق و حالت، وضعیت عاطفی پایداری است كه برای ساعت‌ها و یا روزها، به منظره جهان رنگ می‌بخشد. شاید شما به این تعاریف توجه زیادی نداشته باشید، اما این مسائل در زندگی روزمره شما تاثیر چشمگیری دارند.