پادزهر ترس

مفهوم شجاعت را به یك مفهوم افسانه‌ای تبدیل كرده‌اند كه فقط می‌تواند از آن یك قهرمان یك داستان خارق‌العاده باشد. مردم بسیاری با شجاعت غریبه‌اند و برایشان گنگ و مرموزمی‌نماید.