همزادهای موازی

همین الان که من و تو در این سوی کهکشان روی کره زمین به این شکل زندگی می‌کنیم، همزادهائی عیناً مثل من و تو در گوشه‌ای دیگر در شرایطی عیناً مشابه شرایط زندگی ما مشغول زندگی‌اند.