روزی كه نو شدم

ریسك اجتماعی را فراموش نكنید. آیا از برقراری ارتباط می‌ترسید؟ پس این‌كار را انجام دهید و تا یك هفته هر روز با یك خانم غریبه ارتباط كوتاهی برقرار كنید. مثلا در اتوبوس با خانمی كه كنارتان نشسته سر حرف را باز كنید.