چگونه به فرزند خود کمک کنیم که بر ترس‌هایش غلبه کند؟

تعداد زیادی از ترس‌های کودک طبیعی و بهنجار هستند. حتی برخی از آن‌ها برای پیشگیری از آسیب رسیدن به آن‌ها لازمند. بسیاری از این ترس‌ها را والدین، خود به فرزندشان آموزش می‌دهند. مثلاً به کودکان خود می‌آموزیم که از دویدن در خیابان شلوغ، همراهی با غریبه‌ها، خوردن داروهای دیگران، بازی با کبریت و... بترسند.