یادگیری زبان‌های جدید

هزاران سال پیش استادان معرفت به توانائی‌ها و قابلیت‌هائی از جسم و ذهن و روح انسان پی برده بودند که به‌واسطه آن‌ها می‌توانستند ضمن دفاع از خود و تقویت قوای جسمی و روحی، دست به اعمال شگفت‌انگیز و خارق‌العاده‌ای بزنند که به مرور زمان به فراموشی سپرده شد.