درباره علیرضا محسنی تبریزی

محسنی بعد ازپایان تحصیلات به ایران بازگشت و بلافاصله در مراكز آكادمیك و علمی رشته تحصیلی اش مشغول به كار شد.او كه سابقه تدریس مبانی جامعه شناسی را از دانشگاه میشیگان با خود به ایران آورده بود....