مقاله درباره پدر تحقیق در مورد نقش پدر در خانواده

مقاله درباره پدر برخلاف تصور عامه مردم که فکر می کنند نقش مادر در تربیت کودک و آینده اش تاثیرگذارتر از پدر است, اما تحقیقات نشان می دهند که کودکان به شدت تحت تاثیر شخصیت و رفتار پدر هستند مقاله زیر را که در مورد پدر می باشد با تاکید نقش آن در خانواده بررسی می کنیم

اولین الگوی مرد در زندگی یک پسر و دختر پدرشان است. اگر پدر یک فرد مسئول و جدی است و اقتدار مدیریتی را در خانه با مهربانی همراه کند، دختر بعد ازدواج وضعش خیلی فرق دارد با آن کسی که پدر بداخلاق داشته است. غالبا پسرها الگو و شخصیت پدرشان را در زندگی زناشویی شان همانندسازی و الگوسازی می کنند. نقش پدران در شخصیت سازی به مراتب بیشتر از مادران است. اما ما این سال ها این تصویر را به خانواده ها داده ایم که مادر تأثیر بیشتری از پدر در خانواده دارد یعنی اگر پدر در خانواده نباشد اتفاق خاصی نمی افتد.

نقش کلیدی مادر در سه سال اول

اگر کودکی در سه سال اول زندگی اش محروم از عشق مادر و قربان صدقه و نوازش های مادر باشد تا آخر عمر اعتماد به نفسش پایین است و برای بالا بردن اعتماد بنفسش خیلی باید کار کنیم. اما کودکانی که در سه سال اول زندگی شان در آغوش مادر پرورش یابند، اعتماد بنفس و سلامت بیشتری دارند. اما با وجود تمام زحماتی که مادر برای کودک می کشد آنچه که شخصیت دختر و پسر را می سازد، وجود پدر است. اگر پدری به دلایل کاری، طلاق و غیره در خانواده نباشد یا ظاهرا باشد ولی نه زنداری بداند نه بچه داری، این پدران الگوهای غلطی اند که هم خود آسیب می بینند و هم فرزندان شان آسیب می بینند. از طرفی در مورد برخی پدران که مجبورند برای کار به شهر دیگر بروند و چند ماهی در خانه نباشند، باید یک جایگزین جنس مخالف از محارم در خانواده حضور داشته باشد. البته این جانشین ها باید بسیار مورد اعتماد باشند تا به بچه ها آسیب نرسانده و بچه ها بتوانند به خوبی از آن ها الگوسازی و همانندسازی کنند، مثلا پدر بزرگ، عمو و دایی.

در گذشته های دور رابطه مالک و مملوک بین پدر و فرزند مطرح بود اما امروزه بحث حق حیات به میان آمده است. همچنین در قانون و شرع پدر نفقه دهنده به خانواده بوده و نفقه دهندگی بالذات به مادر محول نشده اما ثانیا و بالعرض بر مادر وارد می شود یعنی اگر پدر نبود یا بچه پدر نداشت، مادر باید به فرزند نفقه دهد.

ولایت پدر

در مجموع ولایت پدر دو گونه است یکی بر صغیر و یکی بر نکاح دختر باکره رشیده. فقیهی گفته ولایت پدر فقط در ازدواج دائم نیاز است. دیگری گفته در ازدواج دائم نیاز نیست و در موقت نیاز است، آن یکی گفته در هیچکدام نیاز نیست و فقیهی هم در هر شکل ازدواج ولایت پدر را لازم دانسته است . در مورد ولایت بر صغیر، تابعی از مسأله نفقه است، یعنی به لحاظ قانونی نباید کودک را رها کنیم و بالاخره از زمانی که کودک به دنیا می آید یک نفر مسئول اوست ، بنابراین ولایت پدر در اینجا برای مصلحت و حمایت ازکودک عنوان می شود.

تابعیت و حضانت پدر

تابعیت پدر باعث تفوق و چیرگی او بر خانواده می شود اما موقتی است یعنی پس از رسیدن به یک سن مشخص فرزندان می توانند خروج و ترک از تابعیت پیدا کنند. بحث حضانت حق و تکلیف والدین است، قبلا می گفتیم تا دو سالگی فرزند ذکور حضانتش با مادر و بعد آن با پدر است. البته با نظر پس از هفت سالگی با نظر دادگاه از پدر هم می توان سلب حضانت کرد.

مرد مسئول تأمین معیشت خانواده و دادن نفقه به زن و فرزندان است حالا وقتی مرد ناتوانی مالی دارد و زن به لحاظ مالی تواناست، با اینکه به لحاظ قانونی موظف نیست در خانه پولش را خرج کند اما از نظر اخلاقی باید به مرد کمک کند . در واقع اسلام از نظر دادن نفقه و قانونی بودن وظیفه ی مرد برای تأمین معاش خانواده به نفع زنان عمل کرده است.

منبع: به دخت