حسابداری مدیریت گذشته , حال و آینده

نگاهی به حسابداری مدیریت

نگاهی به حسابداری مدیریت : گذشته ، حال و آینده

عنوان فایل
حسابداری مدیریت : گذشته ، حال و آینده application/pdf
hesabdary modiriyat gozashte hal ayande.pdf
1,026 KB
دانلود

نویسنده : محمد حسین کاکوئی نژاد