مردیت بلبین

نظریه بلبین درباره عوامل مؤثر در موفقیت تیم‌ها همواره علاقه‌مندان زیادی داشته زیرا کار تیمی به یک استراتژی مهم برای سازمان‌ها تبدیل شده است. دلایل فراوانی برای این علاقه‌مندی وجود دارد.