تاریخ چیست

اگر تاریخ را بخوبی بشناسیم و نه تنها صفحات آن را ورق بزنیم , بلكه با تاریخ زندگی كنیم , می توانیم با شناخت آنچه به بشر رفته است , به آینده با دید وسیع تر و منطقی تر نگاه كنیم

بعضی‌ بر این‌ باورند، تاریخ‌ مجموعه‌ حوادثی‌ است‌ كه‌ از آغاز فعالیت‌ اجتماعی‌ انسان‌ در زندگی‌ وی‌ روی‌ داده‌ است‌، اما برخی‌ دیگر عقیده‌ دارند كه‌ تاریخ‌ چون‌ آینه‌یی‌ است‌ كه‌ گذشته‌ را در برابر چشمان‌ نسل‌ بعدی‌ منعكس‌ می‌كند. اگر به‌ تاریخ‌ بدین‌ گونه‌ نگریسته‌ شود، نمی‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ آینه‌ بتواند تمام‌ زوایای‌ حوادث‌ بشری‌ را بازتاب‌ دهد و این‌ تعریف‌ از تاریخ‌ فاقد مقبولیت‌ عمومی‌ است‌.

هر تعریفی‌ كه‌ از تاریخ‌ ارایه‌ دهیم‌، اصل‌ رسالت‌ تاریخ‌ بدون‌ تغییر باقی‌ خواهد ماند و آن‌ اینكه‌ تاریخ‌ یك‌ پدیده‌ ساكن‌ و خاموش‌ نیست‌، تاریخ‌ یك‌ شط‌ در حال‌ حركت‌ از حوادث‌ و پیشامدها و تغییرات‌ پدید آمده‌ به‌ دست‌ انسان‌ است‌ و او خواه‌ ناخواه‌ مجبور بوده‌ است‌ برای‌ دگرگون‌ كردن‌ محیط‌ اجتماعی‌ خویش‌ تلاش‌ كند و شرایطی‌ به‌ وجود آورد تا بتواند رشد كند، پیش‌ برود، حتی‌ بجنگد یا با طبیعت‌ پیرامون‌ خود وارد نزاع‌ شود و موانع‌ موجود در پیش‌ پای‌ خود را دور كند. آنچه‌ امروز بشریت‌ بدان‌ دست‌ یافته‌ است‌ آسان‌ و بی‌رنج‌ و تعب‌ فراهم‌ نشده‌ است‌. این‌ دستاورد بشر حاصل‌ تلاش‌، مبارزه‌ و ستیز انسان‌ و جنگ‌های‌ خونین‌ است‌ كه‌ در این‌ رهگذر بسی‌ جان‌ فدا شد تا تاریخ‌ به‌ روند خود ادامه‌ دهد.

آغاز تاریخ‌ به‌ زمانی‌ باز می‌گردد كه‌ انسان‌ نوشتن‌ را آموخت‌. انسان‌ و تاریخ‌ از دیدگاه‌ ادبیات‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ دو بال‌ سیمرغ‌ حیات‌ توصیف‌ شوند.

فشار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و آرزوی‌ خود انسان‌ برای‌ ایجاد شرایط‌ مطلوب‌ برای‌ زیستن‌، او را وادار كرده‌ است‌ در راهی‌ گام‌ بردارد كه‌ صاف‌ و هموار نبوده‌ است‌، خطر همیشه‌ در كمین‌ او نشسته‌ است‌.

اما ناهمواری‌ راه‌ و موانع‌ موجود، انسانی‌ و طبیعی‌ در پیش‌ پای‌ او، هرگز نتوانسته‌ است‌ او را از حركت‌ به‌ سمت‌ جلو برای‌ رسیدن‌ به‌ سكوی‌ اجتماعی‌اش‌ ، باز دارد.

در حقیقت‌ اگر انسان‌ یك‌ موجود غیرفعال‌ و منفعلی‌ می‌بود تاریخ‌ هرگز زاده‌ نمی‌شد در آن‌ صورت‌ ما دارای‌ تاریخ‌ تحول‌ طبیعی‌ می‌بودیم‌ نه‌ تاریخ‌ مدون‌ بشری‌. تاریخ‌ و انسان‌ دوعنصر سازنده‌ و خلاق‌ هستند.

تاریخ‌ انسان‌ را به‌ نیرویی‌ مبارز و خستگی‌ناپذیر برای‌ ساختن‌ ، دگرگون‌ كردن‌ و پیشرفت‌ تبدیل‌ می‌كند و انسان‌ تاریخ‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ سند پایدار و ابدی‌ برای‌ مبارزاتی‌ كه‌ انسان‌ قرن‌ها درگیر آن‌ بوده‌ است‌، مبدل‌ ساخته‌ است‌. و این‌ دو ملت‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، علوم‌ و فنون‌ را به‌ وجود آورده‌اند و این‌ یك‌ روند همیشگی‌ و بالنده‌ است‌ و میرایی‌ نمی‌شناسد.

لحظه‌یی‌ درباره‌ دستاوردهایی‌ در زمینه‌های‌ علوم‌ و فنون‌، علوم‌ هوا فضا، زیست‌ شناسی‌، فلسفه‌ و حكمت‌ و مذهب‌ و غیره‌ بیندیشیم‌.

چه‌ انسان‌های‌ بزرگی‌ در طول‌ قرن‌ها در شاخه‌های‌ مختلف‌ دانش‌ بشری‌ شركت‌ داشته‌اند و تلاش‌ آنها هرگز بی‌ثمر نبوده‌ است‌ و به‌ موفقیت‌های‌ تحسین‌ برانگیزی‌ دست‌ یافته‌اند.

انسان‌ سازنده‌ و هوشیار، فداكارانه‌ در راه‌ خیر و سعادت‌ همنوع‌ خود گام‌ برداشته‌ و برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ پیش‌ رو رنج‌های‌ فراوانی‌ را به‌ جان‌ خریده‌ است‌.

و ما تمام‌ این‌ حقیقت‌ را از زبان‌ تاریخ‌ می‌شنویم‌ كه‌ سندی‌ است‌ گویا و پایدار. آیا این‌ گونه‌ نیست‌؟ یادآوری‌ چند نام‌ بزرگ‌ كه‌ تاریخ‌ به‌ ما شناسانده‌ است‌، می‌تواند در خور تامل‌ باشد.

اینشتین‌، به‌ عنوان‌ مثال‌، نه‌ تنها یك‌ دانشمند بزرگ‌ بوده‌ بلكه‌ دوستدار نوع‌ بشر هم‌ بوده‌ است‌. كشفیات‌ او كه‌ همان‌ نیروی‌ شگرف‌ اتمی‌ است‌ كه‌ از این‌ نیرو در زمینه‌ انرژی‌، سوخت‌ و غیره‌ استفاده‌ فراوان‌ به‌ عمل‌ می‌آید اگر از این‌ نیرو برای‌ خرابی‌ و ویرانی‌ استفاده‌ شود نمی‌توان‌ گناه‌ آن‌ را به‌ حساب‌ اینشتین‌ نوشت‌ و نیز باید به‌ خاطر داشت‌ كه‌ پیمان‌های‌ بین‌المللی‌ در خصوص‌ عدم‌ استفاده‌ از نیروی‌ ویرانگر اتمی‌ وجود دارد و كشورهای‌ امضا كننده‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ مفاد پیمان‌های‌ مربوط‌ هستند. كشفیات‌ گالیله‌ درباره‌ زمین‌، بشر امروز را به‌ كرات‌ آسمان‌ گشوده‌ است‌.

لویی‌ پاستور با تلاش‌ خود به‌ این‌ كشف‌ بزرگ‌ دست‌ یافت‌ كه‌ باعث‌ فاسد شدن‌ غذا نه‌ «جن‌» است‌ ونه‌ ارواح‌ خبیثه‌، بلكه‌ باكتری‌ است‌ كه‌ غذا را فاسد می‌كند و اینكه‌ امروز بشر به‌ جنگ‌ میكروب‌ها می‌رود و با انواع‌ آنتی‌ بیوتیك‌ها» به‌ درمان‌ درد می‌پردازد نتیجه‌ كار بزرگ‌ پاستور است‌. اگر تاریخ‌ را بخوبی‌ بشناسیم‌ و نه‌ تنها صفحات‌ آن‌ را ورق‌ بزنیم‌، بلكه‌ با تاریخ‌ زندگی‌ كنیم‌، می‌توانیم‌ با شناخت‌ آنچه‌ به‌ بشر رفته‌ است‌، به‌ آینده‌ با دید وسیع‌تر و منطقی‌تر نگاه‌ كنیم‌.

انس‌ با تاریخ‌ به‌ آدمی‌ قدرت‌ شگرفی‌ می‌بخشد كه‌ حوادث‌ در شرف‌ تكوین‌ راهم‌ پیش‌بینی‌ نماید.

تاریخ‌ مرد جوان‌ را «پیر» می‌سازد بدون‌ آنكه‌ چهره‌یی‌ پر چین‌ و شكن‌ و مویی‌ خاكستری‌ رنگ‌ داشته‌ باشد.

سام‌ پیروز