شکست ارتش صلیبی از سلطان بایزید ایلدرم

۶۱۱ سال پیش در روز ۲۲ سپتامبر سال ۱۳۹۶ میلادی بایزید ایلدرم,سلطان عثمانی ارتش صلیبیون را در نیکوپولیس در ساحل رودخانه دانوب درهم می شکند

۶۱۱ سال پیش در روز ۲۲ سپتامبر سال ۱۳۹۶ میلادی بایزید ایلدرم،سلطان عثمانی ارتش صلیبیون را در نیکوپولیس در ساحل رودخانه دانوب درهم می شکند.

سلطان بایزید به قصد تصرف مجارستان و سرزمین های دانوب با لشکریان خود وارد قاره اروپا شده بود.

در پی حمله سپاهیان عثمانی به فرماندهی سلطان بایزید ایلدرم سلطان عثمانی به سرزمین های بالکان و مجارستان ، مانوئل پالئولوگ ، امپراتور بیزانس و زیگموند ، پادشاه مجارستان از مسیحیان غربی درخواست کمک کردند.

لشکرهای صلیبی از اقصی نقاط غرب اروپا به کمک آنها شتافتند.

ارتش صلیبی طول سواحل رودخانه دانوب را پیمود و در مقابل شهر نیکوپولیس و در ساحل رود دانوب اردوگاه خود را بر پا کرد.

سپاه عثمانی خود را به سرعت به این منطقه رساند و ارتش صلیبی از سرعت حرکت عثمانی ها غافلگیر شد.

در روز ۲۲ سپتامبر سال ۱۳۹۶ میلادی دو لشکر در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.

بنابراین شوالیه های سنگین اسلحه صلیبی به سوی صفوف سپاه عثمانی حمله ور شدند.

آنگاه در زمان مناسب دو جناح راست و چپ لشکر عثمانی به یکدیگر پیوسته و سوار نظام صلیبی ها را محاصره می کنند.

زیگموند پادشاه مجارستان به زحمت با یک قایق موفق به فرار می شود.هزاران نفر از سپاه صلیبی قتل عام می شوند.

به این ترتیب ، در روز ۲۲ سپتامبر سال ۱۳۹۶ میلادی بایزید ایلدرم سلطان عثمانی لشکر صلیبیون را در نیکوپولیس در ساحل رودخانه دانوب درهم می شکند.

درپی شکست سنگین سپاه صلیبی بخش اعظم مجارستان و سرزمین های پیرامون دانوب به تصرف سلطان بایزید درآمده و به خاک عثمانی منضم می شوند.

شهر بیزانس «قسطنطنیه» و باقیمانده سرزمین امپراتوری بیزانس تقریبا از هر سو توسط قلمروی عثمانی احاطه شده تا اینکه سرانجام با تصرف شهر بیزانس در سال ۱۴۵۳ میلادی پیروزی عثمانی ها تکمیل می شود.

بهرام افتخاری