سهم ماهواره ها در کشف کشتی های غرق شده باستانی چقدر است

طبق برآورد سازمان آموزشی, علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو احتمالا بیش از ۳ میلیون کشتی غرق شده در سراسر اقیانوسها در جهان پراکنده است

کشتی های غرق شده نه تنها حاوی گنجینه های مدفون هستند بلکه "اسرار تاریخی" بی شماری را در خود خفظ کرده‌اند از این رو محققان پیشنهاد می‌کنند برای یافتن مغروقه‌های "شناسایی نشده" می‌توان از ماهوارهها بهره گرفت.

طبق برآورد سازمان آموزشی, علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) احتمالا بیش از ۳ میلیون کشتی غرق شده در سراسر اقیانوسها در جهان پراکنده است و بنا بر گفته "جیمز پی دلگادو[۱]" باستان شناس دریایی و یکی از مدیران ارشد اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا[۲] مغروقههایی که تا کنون از سراسر آب‌های جهان بازیابی شدهاند تنها کمتر از ۱۰ درصد کل جمعیت مغروقه‌ها را در سراسر جهان تشکیل می دهند و "هر فناوری که ما را قادر به کشف دقیق‌تر مغروقه ها کند یک گام در مسیری درست است"

رامین ادیبی