اطلاعیه مطبوعاتی

اطلاع كلمه ای است مأخوذ از زبان تازی به معنی وقوف , آگاهی و دانایی با توجه به قواعد دستوری باید لفظ اطلاعیه چیزی منسوب به اطلاع و مترادف كلمه اطلاعی باشد

●اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ :

اطلاع‌ كلمه‌ ای‌ است‌ مأخوذ از زبان‌ تازی‌ به‌ معنی‌ وقوف‌ ، آگاهی‌ و دانایی‌ با توجه‌ به‌قواعد دستوری‌ باید لفظ‌ اطلاعیه‌ چیزی‌ منسوب‌ به‌ اطلاع‌ و مترادف‌ كلمه‌ اطلاعی‌ باشد در فرهنگ‌ معین‌ اطلاعیه‌ اینگونه‌ تعریف‌ شده‌ است‌ « به‌ ورقه‌ ای‌ اطلاق می‌ شود كه‌ برای‌آگاه‌ كردن‌ دیگران‌ از امری‌ توزیع‌ می‌ شود » البته‌ لفظ‌ اطلاعیه‌ مفهوم‌ وسیعتری‌ دارد تا جایی‌ كه‌ بسیاری‌ از آگهی‌ های‌ هشدار دهنده‌ وبیدار كننده‌ اداری‌ زیر عنوان‌ اطلاعیه‌ در وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ انتشار می‌ یابد پس‌ اطلاعیه‌نمی‌ تواند در چهارچوب‌ اوراقی‌ كه‌ برای‌ آگاهی‌ از امری‌ میان‌ مردم‌ توزیع‌ می‌ شودمحدود بماند . اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ در فرهنگ‌ انگلیسی‌ به‌ فارسی‌ آریان‌ پور به‌ عنوان‌ مطلب‌مطبوعاتی‌ جهت‌ چاپ‌ در روزنامه‌ آورده‌ شده‌ است‌ . برای‌ شناخت‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌باید در درجه‌ اول‌ این‌ نكته‌ را مورد توجه‌ قرار داد كه‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ مطلبی‌ است‌ به‌صورت‌ خبر و راهی‌ برای‌ آگاه‌ كردن‌ مردم‌ از حوادث‌ و وقایعی‌ كه‌ در سازمان‌ یا مؤسسه‌ ای‌ اتفاِ می‌ افتد بدین‌ معنی‌ كه‌ اگر مؤسسه‌ ای‌ دست‌ به‌ اقداماتی‌ می‌ زند یا واقعه‌ ای‌ در سازمانی‌ اتفاق می‌ افتد و اوضاع‌ و احوال‌ نیز ایجاب‌ می‌ كند كه‌ افكارعمومی‌ در جریان‌ تحولات‌ و حوادث‌ مزبور قرار گیرد در این‌ صورت‌ مسئولان‌ روابط‌عمومی‌ برای‌ آگاه‌ كردن‌ افراد جامعه‌ از آنچه‌ پیش‌ آمده‌ است‌ دست‌ به‌ تهیه‌ و تنظیم‌اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ می‌ زنند و از این‌ طریق‌ مردم‌ را در جریان‌ امور قرار می‌ دهند . پس‌ عنصر اصلی‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ را خبر تشكیل‌ می‌ دهد و این‌ یكی‌ از عواملی‌ است‌كه‌ اطلاعیه‌ عادی‌ را از اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ جدا می‌ سازد .

در اطلاعیه‌ عادی‌ مراد آگاه‌كردن‌ مردم‌ از امری‌ است‌ كه‌ با وقایع‌ و اتفاقات‌ جالب‌ چندان‌ ارتباط‌ ندارد و سرو كار آن‌با گروههای‌ خاصی‌ است‌ و حال‌ آنكه‌ در اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ مقصود اصلی‌ دادن‌ خبر یابیان‌ افكار و عقایدی‌ است‌ كه‌ می‌ تواند مورد توجه‌ همگان‌ قرار گیرد . یكی‌ دیگر از تفاوتهای‌ اطلاعیه‌ عادی‌ با اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ آن‌ است‌ كه‌ اطلاعیه‌ عادی‌نوعی‌ آگهی‌ است‌ و باید در ازای‌ انتشار آن‌ به‌ وسایل‌ ارتباطی‌ پولی‌ پرداخت‌ در صورتی‌كه‌ برای‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ اصولاً پولی‌ نباید داد و مطالب‌ آن‌ در ردیف‌ دیگر خبر هامنتشر می‌ شود در حقیقت‌ تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ نوعی‌ همكاری‌ نزدیك‌ بین‌خبرنگاران‌ و مسئولان‌ روابط‌ عمومی‌ است‌ بر اساس‌ همین‌ اصل‌ كلی‌ است‌ كه‌ وسایل‌ارتباط‌ جمعی‌ در قبال‌ انتشار مطالب‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ نه‌ تنها از سازمانها و مؤسسات‌وجهی‌ را مطالبه‌ نمی‌ كنند بلكه‌ این‌ همكاری‌ را با حسن‌ استقبال‌ می‌ پذیرند و در بیشتراوقات‌ برای‌ انتشار آن‌ بر همدیگر سبقت‌ می‌ جویند از آنچه‌ گذشت‌ می‌ توان‌ در تعریف‌اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ گفت‌ : «اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ عبارت‌ است‌ از پیامی‌ در قالب‌ خبر كه‌ از طریق‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌بدون‌ پرداخت‌ پولی‌ به‌ آگاهی‌ مردم‌ می‌ رسد و افكار عمومی‌ را در جریان‌ رویدادهای‌سازمان‌ یا مؤسسه‌ قرار می‌ دهد .» مسئولان‌ روابط‌ عمومی‌ در تنظیم‌ خبر و اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ باید توجه‌ كامل‌ به‌ شش‌عنصرآن‌ ( كه‌؟ كی‌ ؟ كجا ؟ چه‌ ؟ چرا ؟ چگونه‌ ؟ ) بنمایند و در انتخاب‌ تیتر نیز دقت‌ كنند .

نویسنده‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ باید آنچنان‌ دقتی‌ بكار برد كه‌ از حیث‌ اصول‌ خبر نگاری‌كوچكترین‌ ایرادی‌ بر آن‌ وارد نشود و درست‌ نظیر اخباری‌ باشد كه‌ روزنامه‌ نگاران‌ تهیه‌و تنظیم‌ می‌ كنند شاید یكی‌ از علل‌ حسن‌ استقبال‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ از اطلاعیه‌مطبوعاتی‌ این‌ نكته‌ باشد كه‌ خبر آماده‌ و بدون‌ عیب‌ و نقص‌ در اختیار آنان‌ گذارده‌ می‌ شود و از این‌ رهگذر می‌ توانند با سرعت‌ و سهولت‌ مقداری‌ از نیازهای‌خبری‌ خود را تأمین‌ كنند .

برخی‌ از شركتها و ادارات‌ برای‌ اینكه‌ مؤسسه‌ خود را از دیگر مؤسسات‌ متمایز سازندرنگ‌ مخصوصی‌ انتخاب‌ می‌ كنند و نامه‌ های‌ رسمی‌ و برچسب‌ ها و دیگر اوراِ را باهمان‌ رنگ‌ به‌ چاپ‌ می‌ رسانند اگر مؤسسه‌ ای‌ دارای‌ چنین‌ رنگ‌ انتخابی‌ باشد باید درسرلوحه‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ از همان‌ رنگ‌ استفاده‌ كند . علاوه‌ بر آرم‌ سازمان‌ و نام‌ سازمان‌ ، تاریخ‌ و شماره‌ ترتیب‌ اطلاعیه‌ هم‌ باید در بالای‌صفحه‌ قید گردد معمولاً شماره‌ تلفن‌ و نشانی‌ مؤسسه‌ را در پایین‌ صفحه‌ اطلاعیه‌مطبوعاتی‌ می‌ نویسند .

گاهی‌ اوضاع‌ و احوال‌ ایجاب‌ می‌ كند كه‌ خبر در ساعت‌ معینی‌ انتشار یابد و مقید به‌زمانی‌ باشد در این‌ صورت‌ باید كسی‌ كه‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ را می‌ فرستد زمان‌ نشر آن‌ راهم‌ قید كند و مثلاً بنویسد این‌ خبر تا ساعت‌ ۱۶ روز ... منتشر نشود این‌ عمل‌ را اصطلاحاًامبارگو می‌ گویند در تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعیه‌ مطبوعاتی‌ باید تمام‌ نشانه‌ هایی‌ كه‌ در نویسندگی‌ بكار می‌ روددقیقاً رعایت‌ شود و نقطه‌ و دونقطه‌ و علامت‌ سئوال‌ ، تعجب‌ و دیگر نشانه‌ ها در جای‌خود مورد استفاده‌ قرار گیرد . ممكن‌ است‌ خبری‌ كه‌ به‌ مطبوعات‌ فرستاده‌ می‌ شود با عكس‌ همراه‌ باشد د ر این‌ صورت‌ باید در پایان‌ متن‌ همراه‌ بودن‌ عكس‌ قید شود