تبریک کریسمس متن انگلیسی درباره کریسمس

تبریک کریسمس به مناسبت میلاد حضرت مسیح ع , متن انگلیسی تبریک کریسمس را به همراه ترجمه فارسی آن در زیر می آوریم

The word “Christmas” means “Mass of Christ

later shortened to “Christ-Mass

The even shorter form :Xmas

first used in Europe in the 1500s – is derived from the Greek alphabet

Today we know that Christ was not born on the 25th of December

The date was chosen to coincide with the pagan Roman celebrations honoring(the harvest God, and Mithras (the ancient god of light

a form of sun worship

These celebrations came on or just after the winter solstice, the shortest day of the year in the northern hemisphere, to announce that winter is not forever, that life continues, and an invitation to stay in good spirit

But there’s much more to the fascinating history of Christmas

Where did the Christmas tree originate

why are Christmas candles important, etc

The figure of Father Christmas (Santa Claus) is based on the patron saint of children

who became one of the youngest bishops ever at age 17. At age 30 he became the Bishop of Myr

a port town on the Mediterranean Sea, that is part of modern-day Turkey

He hailed from a rich homeland became well known for supporting the needy

He would often be seen, clad in red and white bishop’s and riding on a donkey

handing out gifts to children

ترجمه فارسی متن تبریک کریسمس بالا

کلمه کریسمس به معنای بزرگی مسیح می باشد

که بعد ها به کریس-مس تبدیل شد

وحتی کوتاه تر شد وتبدیل شد به اکس مس

برای اولین بار در سال 1500 سال در اروپا این کلمه از الفبای یونانی مشتق گرفته شد.

ما امروز می دونیم که حضرت عیسی در 25 دسامبر به دنیا نیامده !

این تاریخ همزمان با جشن بزرگداشت بت پرستان روم (خدای کشاورزان یونانیها ),و میترا خدای نور باستان شده بود

یک شکل از پرستش خورشید

این جشن ها و یا بعد از انقلاب زمستانی در کوتاه ترین روز سال در نیم کره شمالی اعلام داشت که زمستان همیشگی نیست

زندگی ادامه داره و شما را به یه بهار خوب در زندگی دعوت میکنه

اما داستان های جالب بسیاری از تاریخ کریمس آمده است.

که درخت کریسمس از کجا سرچشمه گرفته !

چرا شمع های کریس مس مهمه و ….

این یه شکل از پدر کریسمس (بابا نوُل )میباشد که حامیه کورکان است

که یکی از جوونترین اسقف در سن نوجوانی شد و در سن 30 سالگی او اسقفMyr شد

یه شهر بندری در دریای مدیترانه که بخشی از ترکیه امروزی است

او از یه خانواده ثروتمند مورد ستایش قرار گرفت و تبدیل به حمایت از نیازمندان شناخته شد

اون اغلب با لباسی بلند و مزین قرمز و لباس اسقف سفید دیده میشودو سوار بر خر

در دستانش کادو برای بچه ها