آفتاب

سیاسی اقتصاد و بازرگانی علمی و آموزشی علوم انسانی بهداشت و درمان کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات فرهنگی و هنری ورزشی اجتماعی دین و اندیشه گردهمایی و نمایشگاه نشریات و مطبوعات

مطالب داغ روز

وبگردی

مقالات مریم محبیدر مدل سیاره‌ای کلاسیک ، انرژی کل ، بزرگی اندازه حرکت زاویه‌ای مداری و مولفه اندازه حرکت زاویه‌ای مداری در امتداد هر راستایی از فضا ، ثابت‌های حرکت هستند. اما در مکانیک موجی تمام این کمیت‌ها کوانشیده‌اند.