آفتاب

مقالات علی پیرحیاتیرمان

این نوشتار، ترجمه‌ی مدخل «رمان» از کتاب «فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی» اثر «ام.اچ.آبرامز» است که به بررسی ویژگی‌های رمان، زمینه‌های ظهور رمان و پیشینه‌ی سنت رمان‌نویسی در چند قرن اخیر می‌پردازد.