آفتاب

مقالات عرف

هنگام خواندن کتاب تورات (تنخ) مشکل میتوان باور کرد که با زنانی …

قرن نوزدهم، مانند قرن هجدهم، با افول عمومی دین در آمریكا آغاز …

در جهان جدید با وجود ادیان بسیار، توجه روزافزونی به برقراری ارتباط …

مومن به هنگام مرگ وحشت دارد، ولی مامور قبض روح به او دلداری داده …

جوانان را در دنیایی از خیالات و اوهام شاعرانه گرفتار می سازند …

امام‌ علی‌ (ع) می‌فرماید: به‌ خدا سوگند، یاد مرگ‌ مرا از بیهودگی‌ …

پس از گشودن جبهه‌های اندلس و سیسیل و به وقوع پیوستن جنگ‌های …

مسلك بابیگری در قرن سیزدهم قمری (نوزدهم میلادی) توسط فردی به نام …

اقتضای حكمت خداوند متعال بر درگیری دائمی و جنگ همیشگی بین حق …

اگر كتاب مقدس سنگ زاویه و شالوده یهودیت باشد، تلمود ستون اصلی …

انجیل برنابا به یكی از شاگردان خاص عیسی مسیح(ع)‌ منسوب می‌شود …

در شب‌های اول و دوم پسح، مراسم خاصی در خانه و با حضور اعضای خانواده …

به ادعای ارباب كلیساها، صلیب از روزگاران كهن و برای نخستین بار …

بهائیت، مذهب مدرنیسم ایرانی است كه توسط دولت مدرن اروپایی، یعنی …

یهودیان مانند اعراب و آشوریان ، از نژاد سامی هستند. زبان ، ادبیات …

وبگردی