آفتاب

مقالات برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۷۱ مقاله

موضوع بحث در این یادداشت، بررسی چگونگی «تأثیرگذاری تاریخ» …

زبان مادری اولین زبان آموخته شده از سوی فرد است؛ زبانی که فرد …

از سال ١٩٩٠ تاکنون در راستای آرمان های توسعه هزاره سوم پوشش پیش …

اگر برنامه درسی پیش از دبستان را متشکل از عناصری بدانیم، یکی …

آیا واقعا در ستاد آقای رئیسی، هیچ کس نبود به این آقا بگوید سرطان …

انتخابات هرچه که باشد، نمونه ای از تلاش ما برای زندگی فردی است. …

بدون مردمی که آموزش های لازم را دیده باشند، آزادی بیان و درک مطالب …

عقلانیت سیاسی در جامعه کردستان به مرحله ای از شکوفایی رسیده که …

همه دوست داریم که در جامعه ای مدرن، با آرامش و آسایش حقیقی، زندگی …

عدم اجرای ضوابط استاندارد در کشورمان که بهشت معادن دنیاست، سهم …

به این نکته مهم فکر کرده اید که چقدر «فرهنگ» می تواند در …

در این مطلب دو راهکار را برای محرومیت زدایی از استانهای محروم …

بررسی فرایند توسعه های سیاسی و اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۷۱ مقاله