آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

مقالات برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۶۰ مقاله

در این مطلب دو راهکار را برای محرومیت زدایی از استانهای محروم …

بررسی فرایند توسعه های سیاسی و اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته …

یک دانه گندم که سبز می‌شود و خوشه می‌دهد و می‌شود ۷۰ دانه، حکایت …

نگاهی اجمالی به ظهور پدیده فقر و بررسی آثار زیانبار نداری در

نگاهی به پدیده افراط و تفریط در رفتارها و بررسی تأثیرات مخرب …

نگاهی منطقی به مسئله مدیریت و مشکلات عدم استفاده صحیح از این

بشر به عنوان موجودی زنده نیاز به برطرف نمودن نیازهای اولیه و …

بهار، نوروز باستانی، سنت، اصالت و تاریخ واژه‌هایی است که این …

گفتگو با مؤلف کتاب «هویت ‌انسانی توسعه»

یکی از مباحث مهم در حوزه های علوم و فلسفه سیاسی ، مسأله مشارکت …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۶۰ مقاله

وبگردی