آفتاب

مقالات نظام‌های آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۸ مقاله

شورای عالی آموزش و پرورش از نهادهای بسیار موثری است که دارای …

"بعد از ورودم به وزارتخانه، نامه‌ای را به شورای عالی انقلاب …

آموزش و پرورش اثر بخش ناظر بر یک دردمندی، دغدغه و چالش درونی متعهدانه …

شاید هیچ موضوعی به اندازه آموزش و پرورش برای توسعه کشور اهمیت …

سعی کنید در ایام تابستان ، کتابهای علمی و کتابهای مربوط به رشته …

هنگامی که سخن از خواسته‌های فرهنگیان پیش می‌آید، بی‌درنگ پای …

نگاهی به تحول بنیادین در آموزش و پرورش ...

اهمیت توسعه فرهنگی مسأله‌ای راهبردی در هر نظام اجتماعی است و …

علم پژوهش در جامعه ایران اسلامی به ویژه در آموزش و پرورش علاوه …

چندی است که آموزش وپرورش تصمیم گرفته در دوره های ابتدایی وراهنمایی …

اهمیت علوم و جایگاه آن در نظام آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۸ مقاله