آفتاب

مقالات مدیریت مدارس ـ ورزش

نشاط، تحرک، پویایی، شادابی و... از ویژگی‌های نسل جوان است و موافق …

در این مقاله به نقش تربیت بدنی و ورزش در کاهش جرم در جامعه اشاره …

بایدها و نبایدهای ورزش دانش‌آموزان در زمستان

تنظیم ساعت زنگ ورزش با نیازهای دانش آموزان .....

ورزش را در مدارس جدی‌تر بگیریم....

طی ۵۰ سال اخیر تحول قابل توجهی در برنامه درسی از حیطه ظرفیت زمانی …

زنگ ورزش را از یاد نبریم .....

وبگردی