آفتاب

مقالات تعلیم و تربیت

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۷ مقاله

آموزش شهروند خوب بودن به کودکان نیازمند یک برنامه ریزی است، آن …

در دورانهای گذشته معلمان چه از نظر علمی و چه از دید دانستنیهای …

در تعریف انسان درطول تاریخ گفته ها بسیار است، بویژه در میان ادیان …

بر کسی پوشیده نیست که هر صنف از جامعه از مشکلات صنف خود بیشتر …

«شما هیچی نمی‌شید!» این جمله‌ای است که مستقیم یا غیرمستقیم، …

درخواست صمیمانه والدین دانش آموزان از معلمان فرهیخته ، برای …

در حقیقت، هیچ گاه نمی توان گفت فلسفه چیست؛ یعنی هیچ گاه نمی توان …

سرپرست کتابخانه دانشکده ای در یکی از دانشگاه های دولتی که چندی …

تعلیم و تربیت و معضلات و مشکلات مربوط به آن یکی از بحث‌انگیزترین …

آموزش عبارت است از ترتیب دادن محرک‌ها و انگیزه‌هایی که به دنبال …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۷ مقاله