آفتاب

مقالات آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲,۵۴۲ مقاله

چشم انداز بلند مدت آموزشی زمانی در مسیر موفقیت قرار می گیرد که …

برای شروع یک سال تحصیلی، همراه با موفقیت نیاز به برنامه ریزی …

ارسطو می گوید امید رؤیایی بیدار کننده است و هیچ چیزی بدون امید …

مکتوب زیر مقاله ای است از امیرمحمد تهمتن. پژوهشگر اقتصاد رفتاری …

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی در کنکور ۹۶ شیوه مطالعه و …

آموزش شهروند خوب بودن به کودکان نیازمند یک برنامه ریزی است، آن …

در سال های اخیر انتشار کتاب های کمک درسی، روند فزاینده ای به خود …

اما جای سؤال اینجاست، اگر زمانی والدین تحت تأثیر یک نظام آموزشی …

تحصیلات عالیه و دانشگاهی می تواند راهی برای ورود به بازار کار …

باید به افراد گرفتار در دام فقر آموزشی کمک شود که از این دام رهایی …

مسئول تعلیم کودکان در ابتدا مادر و پدر هستند و سپس خانه و دبستان، …

هم اکنون و در دوره دوم متوسطه نیز چیزی به نام مشاور نداریم. تا …

«تجزیه» در آموزش یا فراگیری. «تجزیه» در فراگیری (آموزش) …

معلم ها باید روش تغییر رفتارها را با کمک مشاوران و روان شناسان …

:بعضی معلمان از صبح تا ظهر و برخی هم ظهر تا عصر با گچ و تخته و کتاب …

موضوع مهم آموزش وپرورش در مناظره های انتخاباتی و در برنامه های …

در دورانهای گذشته معلمان چه از نظر علمی و چه از دید دانستنیهای …

در تعریف انسان درطول تاریخ گفته ها بسیار است، بویژه در میان ادیان …

بر کسی پوشیده نیست که هر صنف از جامعه از مشکلات صنف خود بیشتر …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲,۵۴۲ مقاله

وبگردی