آفتاب

علوم انسانی

مدیریت و خدمات اداری علوم اجتماعی کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباطات روانشناسی انگیزشهای فیزیولوژیکی روانشناسی روانشناسی افتراقی روانشناسی افراد خاص روانشناسی تطبیقی روانشناسی جامعه روانشناسی درمانی روانشناسی دین روانشناسی رشد روانشناسی صنعتی روانشناسی عامیانه روانشناسی عملی روانشناسی ـ تحقیق و پژوهش روانشناسی ـ رفتار روانشناسی ـ هوش روانشناسی ـ کودکان روانشناسی فردی روانشناسی فیزیولوژی ـ ادراک بصری روانشناسی فیزیولوژی ـ ادراک حسی روانشناسی فیزیولوژی ـ عواطف و احساسات روانشناسی فیزیولوژی ـ کنشهای حرکتی روانشناسی فیزیولوژیك روانشناسی قومی و ملی روانشناسی ناخودآگاه و دگرگونی حالات ضمیر روانشناسی هنر روانشناسی‌ شخصیت شخصیت‌ها فرآیندهای فکری ـ تخیل و تصور فرآیندهای فکری ـ تداعی معانی فرآیندهای فکری ـ حافظه و یادگیری فرآیندهای فکری ـ هوش، عقل و قوای ذهنی مکاتب و دیدگاه‌ها هیپنوتیزم تاریخ و جغرافیا

مطالب داغ روز

وبگردی

مقالات روانشناسی افراد خاص

به رغم تلاش های بی شماری که در دهه های اخیر جهت پیوند افراد با معلولیت جسمانی و جامعه صورت گرفته است، واقعیت های زندگی روز مره نشان می دهد که این افراد با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند. آنها در طول تاریخ همواره در حاشیه اجتماع قرار داشته اند...

بیلی دیدگاه واقع گرایی پدیداری را در ارتباط با کیفیات ذهنی اتخاذ می کند و آن را کیفیات خاص حالات ذهنی می داند برای مثال دردمند بودن درد و قرمز بودن میدان دید و غیره و از همان ابتدا کارکردگرایی کیفیات ذهنی را کاذب می داند هرچند دوگانه انگاری در باب کیفیات را از آغاز نمی پذیرد.

یكی از ویژگی های منحصر به فرد انسان در میان تمامی موجودات زمین برخورداری از نیروی تفكر و مسئولیت ناشی از آن است، زیرا با وجود تفكر و برخورداری از نیروی اراده و تصمیم گیری، مسئولیت انتخاب و عمل برعهده انسان گذاشته شده است.

هر وقت یک جفت واژه با یک تصویر ذهنی به هم ربط داده شوند، یادآوری آنها ، آسانتر می‌شود. هنگامی که ما دو واژه پروانه و کتاب را با یک تصویر ذهنی به هم ربط می‌دهیم، احتمالا یک پیوند معنادار بین آن دو برقرار می‌کنیم. این اصل عمده زیربنای بسیاری از نظامهای یادیار است.

رهبران بلند پروازی که اعتماد به نفس کمی داشته باشند نمی‌توانند به پای علائق‌شان بایستند و در رسیدن به اهداف ناکام می‌مانند. از سوی دیگر، افرادی که دارای اعتماد به نفس زیادی هستند غالباً غیرقابل تحمل می‌باشند.

افرادی كه فكرشان باز است كمتر تحت تاثیر عادات و تلفیقات قرار می گیرند و بهتر می توانند محیط اطراف خود را بشناسند و به خلق افكار و عقاید تازه مبادرت كنند. محرك فرد در پیدا كردن راههای تازه و خلق افكار جدید احتیاج او با ایجاد و ارتباط با محیط است.