آفتاب

مقالات خصوصی‌سازی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۶ مقاله

چندی پیش عنوان اول یکی از روزنامه‌های کشور توقف اجرای (سیاست‌های …

اولین نیاز پیش روی مردم برای این حضور، وجود امنیّت اقتصادی است …

اقتصاد همیشه‌بیمار ایران از مشکلات فراوانی رنج می‌برد. تورم، …

بخش خصوصی ایران هنوز جرات بیان شفاف و روشن و علنی دیدگاه‌های …

اثرات توزیعی خصوصی‌‌سازی ....

چه کسی باید زیرساخت‌ها و امور زیربنایی را فراهم کند؟

بازخوانی تجربه آزادسازی و خصوصی‌سازی موفق در کشوری که سه دهه …

خصوصی‌سازی، یکی از واژگانی است که شاید بیش‌ترین کاربرد را در …

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن نهاد ها …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۶ مقاله