آفتاب

مقالات توسعه و رشد اقتصادی

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۶۸ مقاله

دولت یازدهم در سالی که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته است، در راستای منویات مقام معظم رهبری و با استفاده از تجربه ها و عبرتهای گذشته در تصمیم گیری های آینده، به دنبال شکوفا کردن اقتصاد است.

شهر هوشمند

در دهه‌های پایانی قرن گذشته، سیاره ما به دو شاهکار بزرگ دست پیدا نموده است: جمعیت انسانی زمین که از مرز ۷ میلیارد نفر گذشت و این در حالی است که برای اولین بار در تاریخ، ۵۰% از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند.

توسعه

یکی از موضوعات مهم و اساسی آسیب‌شناسی توسعه یا حرکت به سوی توسعه است که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است هر چند که ما همواره برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه در طول پنجاه سال اخیر داشته‌ایم اما همچنان راه رسیدن به توسعه یک راه طولانی و پر از فراز و نشیب به چشم می‌خورد.

توسعه

یکی از موانع توسعه‌نیافتگی کشورها برپایه دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه، از حوزه فرهنگ ریشه می‌گیرد. توسعه‌نیافتگی فرهنگی سبب می‌شود برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها با کندی مواجه شود.

توسعه‌ مالزی

«درباره‌ قانون برنامه‌ توسعه‌ مالزی» عنوان مقاله‌ای است نوشته‌ مهسا شعبانی که دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر ساخته است. در این مقاله پیشینه‌ برنامه‌های توسعه در مالزی، فلسفه‌ این برنامه‌ها، ساختار و نتایج آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

توسعه ایران

توسعه در ایران از سال ۱۳۲۷ به صورت برنامه درآمد در قالب توسعه عمرانی دوره رضاشاه. آن روزها برنامه ۷ ساله بود. نخستین برنامه هم با بودجه‌یی معال ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال بسته شد.

توسعه پایدار

توسعه پایدار در جوامع مختلف تعاریف متفاوت و گاه متضادی دارد و به همین خاطر پیش از نگاه عمیق و بررسی کامل شرایط و بسترهای اجتماعی نمی‌توان برای توسعه پایدار کشور نسخه شفابخشی تجویز کرد.

سازمان‌مدیریت‌وبرنامه‌ریزی

دولت یازدهم همزمان با آغاز به کارش، مسوولیت احیای سازمانی را پذیرفت که با وجود اهمیت ساختاری آن در اقتصاد کشور، شش سال پیش محکوم به انحلال شد.

مالیات,فرارمالیات

در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می گردد؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.

اقتصادایران‌

ایران برای رسیدن به توسعه اقتصادی در دو حوزه صنعت و تجارت پتانسیل‌های فراوانی دارد که پیش‌زمینه آنها تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، استفاده درست از منابع انسانی، بهینه سازی منابع طبیعی و بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و دنیاست.

سدسازی

روند نادرست تصمیم‌گیری از بالا به پایین کارگزاران دولتی بدون نظرپرسی و مشارکت جوامع بومی حوضه‌های آبخیز و آبریز، حراج حقابه و سرزمین‌های موروثی کشاورزان، باغداران، نخلکاران، عشایر.

تولیدملّی,رشداقتصادی

تغییرات بهره وری شامل اثرات مقیاس اقتصادی و تخصیص مجدد سهم های تولید بین بخش های مختلف اقتصاد با متوسط هزینه متفاوت است، که می توان با استفاده از قاعده دوگانگی، از تابع هزینه به رشد بهره وری کل عوامل تولید رسید.

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۶۸ مقاله