آفتاب

مقالات زمین‌شناسی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۵۲ مقاله

وقتی تفاوت تراکم هسته و پوسته را هم اضافه کنیم این تفاوت سن به …

میزان خسارت های یک زمین لرزه، بستگی به عوامل مختلفی دارد که فاصله …

اطلاعات به روز شده از وضعیت لرزه ای تهران نشان می دهد گسل قدیمی …

بسیاری از شهاب سنگ هایی که به سمت زمین حرکت می کنند در اتمسفر …

هر کسی در لحظه تحویل سال حال و هوای خاص خودش را دارد؛ خواندن دعای …

این روزها نه زلزله قابل توجهی اتفاق افتاده و نه سالگرد وقوع یک …

زمانی تصور می‌شد انرژی لازم برای تمام اشکال حیات صرفا از جانب …

راهکارهایی که در این مقاله برای کمک به داشتن زمینی سبزتر آمده …

بررسی شدت زمین‌لرزه احتمالی تهران و چالش‌های مدیریت خطرپذیری

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۵۲ مقاله