آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

مقالات زمین‌شناسی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۴۹ مقاله

بسیاری از شهاب سنگ هایی که به سمت زمین حرکت می کنند در اتمسفر …

هر کسی در لحظه تحویل سال حال و هوای خاص خودش را دارد؛ خواندن دعای …

این روزها نه زلزله قابل توجهی اتفاق افتاده و نه سالگرد وقوع یک …

زمانی تصور می‌شد انرژی لازم برای تمام اشکال حیات صرفا از جانب …

راهکارهایی که در این مقاله برای کمک به داشتن زمینی سبزتر آمده …

بررسی شدت زمین‌لرزه احتمالی تهران و چالش‌های مدیریت خطرپذیری

ذرات بنیادین عالم مانند پروتون، نوترون و الکترون برای ایفای …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۴۹ مقاله

وبگردی