آفتاب

علوم انسانی

مدیریت و خدمات اداری علوم اجتماعی ارتباطات افکار عمومی ـ تبلیغات انسان‌شناسی و مردم‌شناسی انسان‌شناسی و مردم‌شناسی ـ جنگ توسعه و برنامه‌ریزی اجتماعی توسعه و برنامه‌ریزی ـ توسعه روستائی توسعه و برنامه‌ریزی ـ توسعه‌فرهنگی جامعه جامعه شناسی علم جامعه شناسی ـ اینترنت جامعه شناسی ـ تحقیق و پژوهش جامعه شناسی ـ جهانی‌شدن جامعه شناسی ـ هویت اجتماعی جامعه شناسی هنر جامعه شناسی ورزش جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی جنسیت جامعه‌شناسی خانواده جامعه‌شناسی سیاسی ـ اقوام و نژادها جامعه‌شناسی ـ اخلاق جامعه‌شناسی ـ رفتار اجتماعی جامعه‌شناسی فیلم جامعه‌شناسی پزشکی جامعه‌شناسی‌ دین‌ جرمشناسی جوامع رسانه‌ها روابط عمومی روندهای اجتماعی روندهای اجتماعی ـ انتظام و نظارت روندهای اجتماعی ـ تحولات اجتماعی روندهای اجتماعی ـ کشمکش و ستیزه‌جوئی ساخت‌گرایی اجتماعی شخصیتها علوم اجتماعی ـ مفاهیم علوم انسانی عوامل موثر بر رفتار اجتماعی عوامل موثر بر رفتار اجتماعی ـ بوم‌شناسی عوامل موثر بر رفتار اجتماعی ـ عوامل وراثتی عوامل موثر بر رفتار اجتماعی ـ مهاجرت فرهنگ و جامعه فرهنگ و نهادها فمینیسم مهارت‌های اجتماعی ـ روابط مهارت‌های اجتماعی ـ زندگی مهارت‌های اجتماعی ـ کار و اشتغال نابرابری‌های اجتماعی ـ فمینیسم نسل‌ها نظریه‌ها و مکاتب نظریه‌ها و مکاتب ـ دموکراسی و اینترنت نظریه‌ها و مکاتب ـ سکولاریزاسیون پژوهش‌های کاربردی گروههای اجتماعی کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباطات روانشناسی تاریخ و جغرافیا

مطالب داغ روز

وبگردی

مقالات جرمشناسی

قانونگذار پس از آنکه شیوع استفاده از عناوین علمی غیر مجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت.

یکی از اقداماتی که برای مقابله باجرایم درجوامع مختلف بشری از آن استفاده می کنندزندان است.در اکثرکشورهای جهان این امر یکی از مهمترین ابزارهای دفاع اجتماعی در مقابل پدیده جرم وشخص مجرم به حساب می آید.

خانواده یکی از مهمترین ارکان یک جامعه است که زیر بنای هر جامعه را ، خانواده تشکیل میگیرد و مهمترین مشخصه هر خانواده امنیت موجود در آن است ، در واقع اعضا خانواده سعی میکنند برای فرار از نا امنی های موجود در هر جامعه ، به محیط امن خانواده خود پناه ببرند اما گاهی دیده شده که همین خانواده یعنی آخرین پناه گاه آدمی خود نقطه نا امنی برای انسان می شود .

بر پایه آمارهای موجود درسال ۱۹۹۸، ایران از بین ۳۳ کشور دارای مجازات اعدام، دارای رتبه چهارم است. بدین ترتیب که چین با ۱۰۶۷ نفر اعدامی، کنگو با ۱۰۰ نفر اعدامی، امریکا با ۶۸ نفراعدامی و ایران با ۶۶ نفر اعدامی‏، رتبه اول تا چهارم را بخود اختصاص داده‌اند

واژه قربانی شناسی یا همان victimology، برای محققان حوزه‏های علوم اجتماعی و جرم‏شناسی بر خلاف حقوقدانان، موضوعی نسبتاً جدید است، جرم شناسی متقدّم که در آثار افرادی مثل دورکهایم آورده شده، عمدتاً مجرم محور بوده و طی آن، همواره تلاش شده انگیزه‏های مجرمین در مثلثی شامل جرم، مجرم و کنترل، مورد بررسی قرار گیرد.

فساد متعلق به ساختارهای نظام سلطه‌گری و بهره‌کشی بوده و در تمام طول تاریخ نمونه‌های متعددی از آن دیده شده است اما تفاوت معنادار آنجاست که با پیچیده‌شدن نظام سرمایه‌داری و پنهان‌شدن ساختارها، پدیداری فساد از سویی گسترش یافته و از سوی دیگر به سادگی قابل شناسایی نیست.

از این بررسی این نکته آشکار می شود که جایگاه و خاستگاه مفهوم " اجتماعی " در ذهنیّت جامعه شناختی ( Sociological Subjectivity ) جای گرفته است . این رویکرد به اقتضای منزلت مستتر ایده و معنا در اندیشۀ شناختی " جامعه " ( به مثابه شکل عینی و انضمامی زندگی جمعی ) ، گویای فهم و اولویت ذهن جامعه در مقام کنکاش عمقی، درونی آن است .